Edistyksellisen mallinnusta hyödyntävän talon harjannostajaisia juhlittiin Kivistössä

Jaspiskujan mallinnussovellus

Torstaina 24.11. juhlittiin Kivistön uudelle asuinalueelle nousevan edistyksellisen kerrostalon harjannostajaisia. VAV Asunnot Oy:n yhteistyössä Fira Oy:n kanssa toteuttamassa hankkeessa hyödynnetään kolmiulotteista mallinnusta uusilla, kiinteistön kunnossapitoa ja asumista helpottavilla tavoilla. Osoitteeseen Jaspiskuja 7a rakentuva kerrostalo valmistuu lokakuussa 2017.

VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski korosti harjannostajaispuheensa aluksi työmaaturvallisuutta. Se on niin Jaspiskujalla kuin muillakin VAV:n uusien kohteiden rakennustyömaalla avainasemassa. Ojakoski kehottikin paikalla olleita rakennustyöntekijöitä pitämään itsestään huolta ja toivotti heille turvallista lopputyömaata.

Teija Ojankoski painotti puheessaan Jaspiskujan merkitystä kehityshankkeena, jossa hyödynnetään 3D-mallinnusta edistyksellisellä tavalla. Tätä aihetta esitteli tarkemmin Firan hankekehitysyksikön liiketoimintavastaava Lauri Kaunisvirta. Kun kiinteistö ja sen talotekniikka on mallinnettu alusta alkaen, helpottaa tämä jatkossa kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa sekä tuo mukanaan uudenlaisia asumista tukevia palveluja, Kaunisvirta kertoi.

Jaspiskujan kiinteistön valmistuttua niin VAV:n isännöinti, kiinteistönhuolto kuin yksittäiset asukkaatkin voivat tarkastella kiinteistöön ja asuntoihin liittyvää dataa mobiilisovelluksen kautta. Tämä helpottaa esimerkiksi vikailmoitusten tekemistä ja niiden pohjalta tehtäviä korjauksia, kun vika voidaan paikantaa kolmiulotteisessa mallissa juuri oikeaan kohtaan.

Sovellus antaa mahdollisuuden seurata asuntokohtaisesti esimerkiksi lämpötilaa ja verrata asunnon lukemia kiinteistön keskiarvoihin. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset poikkeamat ja antaa ympäristötietoiselle asukkaalle selvää dataa, jonka avulla tämä voi pyrkiä säästeliäämpään kulutukseen.

Jaspiskuja 7a:han valmistuu yhteensä 109 uutta asuntoa, joiden haku on vuoden 2017 kesällä. Haun alkamisesta tiedotetaan erikseen näillä sivuilla sekä Vantaan Sanomissa.