VAV-viesti

VAV-viesti on VAV Asunnot Oy:n asukaslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan kaikkiin VAV:n vuokra-asuntoihin. Lehden uusimman numeron voit lukea alla olevaa kuvaa klikkaamalla:

VAV-viesti 4/2017

Aiemmat  numerot

VAV-viestin aiemmin ilmestyneitä numeroita voit lukea alla olevien linkkien kautta:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011