Vantaanlaakso

Vantaanlaakso sijaitsee Martinlaakson kupeessa, Hämeenlinnanväylän itäpuolella. Alue sivuaa idässä ja koillisessa aikaisemmin tärkeänä kulkuväylänä toiminutta Vantaanjokea. Vantaanlaakson kulttuurihistoria on pitkä ja merkittävä. Kaupunginosan pohjoispäässä sijaitseva Vantaankoski on ollut suotuisa asuinpaikka jo esihistoriallisella ajalla, etenkin kivikaudella. Seuraavat varmat tiedot asutuksesta Vantaankoskelta ovat vasta keskiajalta. Tuolloin paikasta kehittyi tärkeä liikenteen solmukohta, jossa risteytyivät pohjoiseen johtava vesireitti sekä tiet lännestä itään ja etelästä pohjoiseen.

Vantaanjoen neljä perättäistä koskea houkuttelivat jo varhain vesivoiman valjastamiseen. Ensimmäiset kylien myllyt kosken partaalle rakennettiin 1500-luvulla. Teollisuuden tehdessä tuloaan koskivoiman saanti oli ensiarvoisen tärkeää. 1830-luvun lopulla alkoi malminsulatus suuren Kvarnbackan kosken partaalla. Ruukki toimi vuoteen 1860 saakka ja kohosi Suomen merkittävimpien joukkoon. Suuret teiden rakennushankkeet, etenkin Kehä III, ovat muuttaneet huomattavasti Vantaankosken maisemaa. Esimerkiksi Vantaan ruukki ympäröivine rakennuksineen on hävinnyt. Sen sijaan viilatehdas ja Dahlforsin rakentama mylly ovat säilyneet merkkeinä varhaisesta teollisuusalueesta. Joen ylittää Vantaan ainoa säilynyt puusilta, joka on rakennettu vuonna 1876.

1980-luvulta alkaen Vantaanlaaksossa on rakennettu vilkkaasti, mutta kuitenkin niin, että pohjoisen kulttuurimaiseman jäänteet ovat säilyneet. Rakentaminen on keskittynyt pääasiassa lähellä Hämeenlinnanväylää oleville moreenikumpareille. Vantaanlaakson eteläosissa asutus on alkanut vähitellen levittäytyä lähemmäs jokea, rantapelloille. Vantaanlaaksoa voidaan pitää melko uutena läntisen Vantaan asuinalueena, sillä enemmistö asunnoista on valmistunut 1980-luvulla tai myöhemmin.

Uudisrakentamisen myötä myös Vantaanlaakson väestömäärä kasvoi 1980-luvulla. Vuodesta 1990 eteenpäin on väkiluku pysynyt 2 500 asukkaan tienoilla, vuoden 2011 alussa Vantaanlaaksossa oli asukkaita 2 633. Yksin asuvia on alueella koko Vantaaseen verrattuna melko vähän, ja perheväestön osuus on suhteellisen suuri.

Palvelualan työpaikat ovat Vantaanlaaksossa vähentyneet selkeästi 1990-luvun alun jälkeen, kun taas jalostusalan työpaikkakehitys on ollut nousujohteista. Vuonna 2001 yli 70 prosenttia alueen työpaikoista kuului jalostuksen piiriin, mikä oli toiseksi eniten koko Vantaalla. Päivittäistavarakaupan, elintarvikekioskien, postin, koulun ja päiväkotien lisäksi Vantaanlaakson koulun kupeessa sijaitsee paloasema.

Lisätietoa Vantaanlaaksosta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Vantaanlaaksossa sijaitsevat seuraavat VAV:n asuntokohteet:

Aamutie 8 / Iltatie 16–18

Kauppalaivurintie 10

Viherkummuntie 6