Valtion tukemiin vuokra-asuntoihin tulorajat 1.1.2017 alkaen

Euron symboli.

Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrasopimuksiin otetaan pääkaupunkiseudulla käyttöön tulorajat 1.1.2017 alkaen. Tästä eteenpäin VAV Asunnot Oy voi vuokrata näitä asuntoja vain sellaisille asunnonhakijoille, joiden bruttotulot jäävät rajan alle. Tulorajat koskevat kuitenkin ainoastaan muutoksen jälkeen tehtyjä uusia vuokrasopimuksia, eivät jo voimassa olevia VAV:n asukkaiden sopimuksia.

Vuodesta 2017 alkaen valtion tukemaa vuokra-asuntoa hakevan ruokakunnan bruttotulot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Jos kuukausitulot ylittävät tulorajat, hakijalle ei voida tarjota asuntoa.

Yksin asuntoon muuttavan bruttotuloraja on 3 000 euroa, ja kahden aikuisen ruokakunnalla heidän yhteenlasketut bruttotulonsa saavat olla korkeintaan 5 100 euroa. Lapsiperheillä tuloraja nousee ensimmäisen lapsen osalta 650 euroa ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 euroa. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheen tuloraja on siis 5100 + 650 + 600 euroa, eli 6350 euroa.

Jos VAV:n nykyinen asukas haluaa kuitenkin muuttaa toiseen VAV:n asuntoon, koskevat tulorajat tällöin myös häntä. Toiseen asuntoon vaihdettaessa tehdään aina uusi vuokrasopimus, joten asunnonvaihtajien tulot tarkistetaan samoin kuin muidenkin asunnonhakijoiden.

Tulorajojen lisäksi myös varallisuusylärajat ovat edelleen käytössä. Aiemmin varallisuus on tarkistettu vain ensi kertaa VAV:n asuntoon muuttavilta, mutta 1.1.2017 alkaen se tarkistetaan myös asunnosta toiseen vaihtavilta. Varallisuusrajat voi tarkistaa täältä.

Poikkeuksena edellä mainittuun ovat tilanteet, jossa vuokralainen joutuu vaihtamaan VAV:n asunnosta toiseen esimerkiksi remontin takia. Tällaisissa muutoissa tulo- ja varallisuusrajoja ei huomioida, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu vuokralaisen omasta tahdosta.