Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan käsiteltäväksi 1.1.2017

Kaavake.

Perustoimeentulotuen käsittely muuttuu 1.1.2017 koko maassa niin, että tuen myöntää jatkossa Kela. Tammikuun alusta alkaen tukihakemuksia ei siis enää jätetä oman kotikunnan sosiaalitoimistoon vaan Kelalle. Muutos ei kuitenkaan koske täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jonka myöntää edelleen kunta.

Muutoksen tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa sosiaalisten tukien hakemista. Kelalla on usein jo valmiiksi käytössään toimeentulotukea hakevan henkilön etuustietoja, jolloin tukihakemuksen käsittely helpottuu. Jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot, Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta seitsemässä arkipäivässä. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.

Tikkurilan sosiaalitoimisto on siirtynyt jo 1.9.2016 uuteen käytäntöön, jossa paperisia toimeentulotukihakemuksia ei enää toimiteta sosiaalitoimistoon vaan Kelaan. Lisätietoja uudesta käytännöstä voi lukea tästä. Muiden Vantaan kaupungin sosiaalitoimistojen asiakkaat voivat vielä vuoden 2016 loppuun asti toimittaa paperihakemukset omiin toimistoihinsa. Tarkemmat ohjeet toimeentulotuen hakemiseen löytyvät Vantaan kaupungin sivuilta.

1.1.2017 alkaen kaikki perustoimeentulotuen hakemukset siirtyvät Kelan käsiteltäviksi. Kunnan sosiaalitoimisto voi kuitenkin edelleen myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea erityisiin menoihin. Lisätietoa toimeentulotuesta ja sen hakemisen muutoksista voi lukea Kelan Usein kysyttyä -sivulta.