VAV allekirjoitti merkittäviin säästöihin tähtäävän energiasopimuksen

Energiatehokkuussopimus

VAV Asunnot Oy on mukana tänään allekirjoitetussa uudessa energiatehokkuussopimuksessa. Kiinteistöalan yhteistyöjärjestö RAKLIn ja valtion neuvottelemassa sopimuksessa pyritään tehostamaan vuokrataloyhtiöiden energiankäyttöä huomattavasti vuoden 2025 loppuun mennessä. VAV:n osalta tavoitteena on vähentää vuosien 2017−2025 aikana asuintalojen energiankulutusta 7,5 prosenttia.

Energiatehokkuussopimuksen tarkoituksena on edistää energian tehokasta käyttöä sekä täyttää EU:n Suomelle asettamat sitovat säästötavoitteet vuokra-asumisen osalta. Sopimukseen liittyneet vuokranantajat raportoivat vuosittain, miten ne ovat tehostaneet energiankäyttöään ja millaisia säästöjä ne ovat saavuttaneet.

VAV on jo vuosina 2010−2016 ollut mukana uutta sopimusta edeltäneessä vuokranantajien energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteista oli vuoden 2015 loppuun mennessä saavutettu 88 prosenttia.

− Olemme jo pitkään tehneet järjestelmällistä työtä energian säästämiseksi, joten uuteen sopimuksen liittyminen oli meille itsestäänselvyys, kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

− Haluamme kantaa oman kortemme kekoon ympäristöystävällisen asumisen kehittämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Perjantaina 14.10. allekirjoitetussa energiatehokkuussopimuksessa on mukana 35 keskeistä vuokranantajaa, kuten VVO, SATO sekä useimpien suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöt. Energiansäästön lisäksi sopimuksen myötä halutaan kehittää vihreän talouden kasvua ja luoda markkinoita uusille puhtaan teknologian ratkaisuille.