Vuokralaisen kuoleman vaikutus vuokrasopimukseen

 

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 46 §:n mukaan vuokralaisen kuollessa vuokrasuhde pysyy voimassa entisin ehdoin. Vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy kuolinpesälle (vuokranmaksu, huoneiston hoito jne.).

Kun kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen

Jos kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta tai vuokralaisen kanssa asunnon vuokrannut henkilö jatkaa asunnossa asumista, kannattaa kuolinpesän irtisanoa vuokrasopimus mahdollisimman nopeasti päästääkseen eroon vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksista.

Jos kuollut vuokralainen on vuokrannut asunnon yhdessä puolisonsa tai avopuolisonsa kanssa, kuuluu irtisanomisoikeus kuolinpesälle ja eloon jääneelle vuokralaiselle yhteisesti. Kummallakin on myös oikeus irtisanoa sopimus omalta osaltaan.

Mikäli kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta, sen tulee tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus vuokranantajalle.

Irtisanomiseen tarvitaan:

  • Kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita irtisanomisilmoitusta.
  • Irtisanomisilmoitukseen tulee myös liittää kuolleen vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus, josta ilmenee vuokralaisen kuolinpäivä. Virkatodistuksen saa vuokralaisen viimeisen kotipaikan seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista.

Kuolinpesän irtisanottua vuokrasopimuksen (koko sopimuksen tai vain kuolinpesän osalta) päättyy kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

Kun kuolinpesä haluaa jatkaa vuokrasopimusta

Sillä, joka oli vuokrannut huoneiston yhdessä kuolleen vuokralaisen kanssa, on oikeus kuolinpesän asemesta jatkaa vuokrasuhdetta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa sitä. Sama oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen on myös vuokralaiselta jääneellä asunnossa asuvalla puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella ja vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla.

Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty, kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy ja vastuu siirtyy jatkamisilmoituksen tehneelle.

Käytännössä VAV:lla tehdään myös uusi vuokrasopimus, johon kirjataan vuokrasopimusta jatkavan henkilön tiedot.