Asuntojen tulorajat poistuivat 1.3.2018

Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti VAV:n asunnonhakijoiden tuloille ei maaliskuun 2018 alusta alkaen ole enää ylärajoja. Hallitus myös luopui suunnitelmasta, jonka mukaan valtion tukemien ara-asuntojen asukkaille olisi alettu tehdä tulojen määräaikaistarkastuksia.

Ara-asuntojen uusia asukkaita ja asuntojen vaihtajia koskeneet tulorajat ehtivät olla voimassa runsaan vuoden ajan Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Tulorajojen vaikutusta seurattiin tuolloin tiiviisti, kunnes hallitus päätti luopua rajoista.

Määräaikaisista tulotarkastuksista luopumiseen vaikutti ympäristöministeriön tilaama selvitys. Selvitys osoitti tulotarkastuksissa useita ongelmakohtia, kuten niiden mahdollisesti aiheuttamat kannustinloukut.

Ara-asunnon hakijoita koskevat edelleen varallisuusrajat, jotka voi tarkistaa täältä.