Asola

Asola kuuluu pääradanvarren taajamiin. Se sijaitsee Rekolaa vastapäätä, Koivukylän pohjoispuolella. Asolan maisemaa leimaavat Ruskeasannan reunamuodostuma ja siihen liittyvät moreenikumpareet. Itäreunassa on Rekolan kapea ja syvä savikkolaakso, lännessä Kylmäojanlaakso.

Asolan omakotialue on syntynyt pian sotien jälkeen, jolloin alue palstoitettiin rintamamiestonteiksi. Vanhan Asolan rakentaminen hiljeni 1950-luvun jälkeen pariksi vuosikymmeneksi. Rakentaminen vilkastui 1990-luvulla, johon suuri vaikutus oli uudella yhteydellä Korsosta etelään eli Asolanväylän valmistumisella. Asolanväylän varrelle on noussut runsaasti uusia asuinalueita.

Rekolanmäen kerros- ja rivitaloalue sekä Asolanväylän varren kerrostaloalue kasvattivat selkeästi Asolan väestömäärää. Asolan asukasluku kasvoi vuosien 1990 ja 2010 välillä yli seitsemänkertaiseksi. Vuoden 2017 alussa asukkaita oli 4 049.

Väestön rakenteessa erottuu etenkin pienten lasten suuri määrä. Alle kouluikäisten osuus on Asolassa suurempi kuin missään muualla Vantaalla. Alueen työpaikat ovat lisääntyneet siinä missä asukkaatkin. Suurin työllistäjä on Asolantien varressa sijaitseva Peijas-Rekolan-sairaala, jonka yhteydessä toimii myös Rekolan terveysasema.

Merkittäviä julkisia palveluita on keskittynyt myös muualle kaupunginosaan. Sairaalan läheisyydessä sijaitsevan Rekolan tilan päärakennuksessa toimii nykyisin Punaisen ristin nuorten turvakoti. Kartanon maille on myös noussut vantaalaisten ylpeydenaihe, Palvelukeskus Foibe. Alueen asukkailla on lähistöllä, vain muutaman sadan metrin päässä, käytössään Koivukylän, Havukosken ja Rekolan palvelut.

Asuinaluetta ympäröivät metsäalueet ovat myös olleet muutosten vyöhykettä Asolassa. Metsissä on tehty laajoja hakkuita ja Kulomäen kylkeen on noussut täyttömäki. Laajat metsäalueet sammaloituneine korpikuusikkoineen ja rehevine sekametsineen ovat säästyneet suurilta mullistuksilta. Metsät ovat osa suunniteltua Kylmäojan ulkoilupuistoa. Koiraihmiset ovat jo löytäneet ulkoilualueen. Lisäksi heille on myös muita palveluita: aivan Asolan luoteisnurkkaan on perustettu laaja koirankoulutusrata, joka on päivittäin vilkkaassa käytössä.

Lisätietoa Asolasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Asolassa sijaitsevat seuraavat VAV:n asuntokohteet:

Andersinkatu 2

Asolantie 22

Hansinkatu 1–3

Mikaelintie 4

Mikaelintie 7 ja 9

Mikaelintie 11

Peijaksentie 67 / Viidakkokuja 4

Peijaksentie 69

Viidakkokuja 3

Viidakkokuja 5

Viidakkokuja 7