Havukoski

Havukosken kaupunginosan pohjoispuoli on tehokkaasti rakennettu kerrostaloalue. Alue tunnetaan laajalti Koivukylän lähiönä. Kaupunginosa rajautuu idässä Keravanjokeen ja etelässä Rekolanojaan. Lännessä seutu sivuaa päärataa ja pohjoisessa Rekolan omakotialuetta. Havukosken alueella sijaitsee myös vanha Rekolan (Hanabölen) kylä.

1970-luvulla alueelle rakennettiin tuhansia asuntoja. Sen jälkeen valmistuneiden asuntojen määrä voidaan laskea sadoissa. Jotkin korkeat tornitalot ulottavat siniset, keltaiset ja valkoiset kylkensä yli kymmenen kerroksen korkeuteen. Välissä on matalampia kolmi-nelikerroksisia taloja. Asunnot ovat pääosin melko pieniä, ja asuntokunnista puolet on yhden hengen asuttamia. Vuosien saatossa yksin asuvien osuus on kasvanut ja monihenkisten perheiden laskenut.

Alueen väestöhistoria on mielenkiintoinen. Vuonna 1971 alueella asui vain vajaat sata henkeä, kun yhdeksän vuotta myöhemmin vuonna 1980 asukkaita oli jo 10 530. Tästä huippulukemasta on asukasluku laskenut yli kahdella tuhannella, ja vuoden 2017 alussa alueella oli 8 109 asukasta. Havukoski on silti tänäkin päivänä yksi Vantaan väestörikkaimmista kaupunginosista.

Havukosken työpaikoista noin 85 prosenttia on palvelualoilla. Palveluita alueella tarvitaankin suuren väestömäärän vuoksi. Havukoskella on vilkkain elämä keskittynyt lähelle rataa ja asemaa. Koivutorin ostoskeskuksessa on elintarvikekauppa, posti sekä yhdistetty nuorisotila, kirjasto ja yhteispalvelupiste. Aseman tuntumassa on myös vanhusten asuintalo Koivutori. Lisäksi Havukoskella on useita päiväkoteja ja kouluja sekä joukko muita julkisen hallinnon palvelupisteitä, kuten vammaisten opetus- ja toimintakeskus, käsityöasema ja terveydenhuolto-oppilaitos.

Virkistäytymisen ja ulkoilun kannalta tärkeimpiä alueita ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävä Rekolan vanha kylä ympäristöineen sekä Keravanjoen varsi. Jokivarren maiseman huippukohdan muodostaa rannalla sijaitseva Havukosken tila, jonka nykyinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Jokivartta ympäröivät pellot ovat edelleen viljeltyjä ja vastakohtana tiiviisti rakennetulle kerrostaloalueelle ne ovat oiva paikka vapaa-ajanviettoon.

Lisätietoa Havukoskesta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Havukoskella sijaitsevat seuraavat VAV:n asuntokohteet:

Eteläinen Rastitie 11

Evästie 5 / Konttitie 4 ja 6 / Paimenenkatu 19

Hakopolku 4

Karsikkokuja 13 (palvelutalo)

Laurantie 11

Rautkallionkatu 10

Rautkalliontie 3

Virsupolku 1