Ilola

Ilola sijaitsee Tikkurilan palvelualueen pohjoisosassa. Se rajoittuu lännessä lentokenttään, etelässä Ruskeasantaan, kaakossa Koivukylään, idässä Asolaan ja pohjoisessa Tuusulan kuntaan. Ilolan eteläosa rajoittuu Koivukylänväylään, jota pitkin pääsee Tuusulan moottoritielle ja kaupunginosan länsireunalla sijaitsevalle Vanhalle Tuusulantielle, joka syntyi jo 1500-luvulla ja sijaitsee edelleen Ilolan kohdalla vanhalla paikallaan.

Ilola on pientalovaltainen asuinalue, jossa pien- ja rivitalojen ohella on pienkerrostaloja. Ilola on rakennettu sotavuosien jälkeisenä jälleenrakennuskautena sekä 1980–1990-luvuilla. 1990-luvun loppupuolella Ilola oli Vantaan nopeimmin kasvavia alueita. Kylmäojan varrelle on rakennettu rivitaloja, idässä on kaupungin maalta vuokratuille tonteille perustettu tiivis omakotialue ja lähelle vanhaa asutusta on noussut pienkerrostaloalue. Ilolassa onkin asuntoja monenlaisiin tarpeisiin. Monihenkiset perheet tarvitsevat tilaa, joten asuntojen keskikokokin on melko suuri, 90 neliötä. Viidennes alueen asunnoista on kerrostaloissa.

Vuoden 2017 alussa Ilolan väkiluku oli 4 732. Väestömäärä on kasvanut vuosittain viimeisten 30 vuoden ajan. Alueelle on muutettu etenkin kaupungin sisältä. Ikärakenteeltaan Ilola on nuorekas, sillä alle 16-vuotiaita on yhtä paljon kuin yli 44-vuotiaita. Perheen keskikoko onkin Vantaan kolmanneksi suurin, 3,2 henkilöä.

Vuodesta 1995 Ilolan työpaikat ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet. Lisäystä on tapahtunut sekä jalostuksen että palvelujen työpaikkamäärissä. Ilolan työpaikkatarjonta on jakaantunut keskimääräistä tasaisemmin jalostukseen ja palveluihin. Ilolan alueen voimakas kehitys näkyy myös teollisuuden rakentumisessa Koivukylänväylän varrelle. Pienteollisuusalueella toimii erilaisia pienyrityksiä, kuten tukkukauppoja, rakentamisen alan yrityksiä, metallituotteiden valmistusta ja leipomo.

Ilolan muihin palveluihin lukeutuvat lähikauppa, huoltoasema, koulu, kaksi päiväkotia ja palvelutalo.

Ilolan halki virtaavat Kylmäojan latvahaarat, joiden yhteyteen on syntynyt savisia pieniä laaksoja ja niiden väliin korkeampia moreenikumpuja. Näihin purolaaksoihin keskittyi alueen ensimmäinen asutus. Alueen lounaisosassa on rehevä saniaiskorpilehto, ja lähellä Tuusulan rajaa sijaitsee laaja Kylmäojan korpi. Korpi on nykyisin luonnonsuojelualue ja sinne voi tehdä patikkaretkiä.

Lisätietoa Ilolan lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ilolassa sijaitsevat seuraavat VAV:n asuntokohteet:

Eppiläntie 1–3

Hyrräkuja 10

Ilolantie 2 ja 4

Leikkitie 1

Leikkitie 2

Rumpalintie 4

Tahtitie 24

Tanssijantie 2