Länsimäki

Kaupunginosan asuntokohteet

Osoite Talotyyppi Asunnot Asuntotyypit
Kerokuja 2 Kerrostalo 21 kpl 2h+kk – 4h+k
Kerokuja 7 Kerrostalo 31 kpl 1h+tk – 5h+k
Maalinauhantie 13
15
Kerrostalo 49 kpl 1h+kk – 4h+k
Maalinauhantie 19
Rajakentänkuja 5
Kerrostalo 90 kpl 1h+kk – 3h+k
Maalinauhantie 10 Kerrostalo 80 kpl 1h+kk – 3h+k
Maalinauhantie 14 Kerrostalo 120 kpl 1h+kk – 3h+k
Maalinauhantie 8 Kerrostalo 80 kpl 1h+kk – 3h+k
Pallastunturintie 3 b Kerrostalo 30 kpl 2h+kk – 3h+k
Tykkikuja 5 Kerrostalo 52 kpl 1h+kk – 4h+k
Tykkikuja 9 Kerrostalo 55 kpl 1h+kk – 4h+k
Vallikuja 6 Rivitalo 20 kpl 3h+k+s – 4h+k+s
Vartiokuja 1 Rivitalo 32 kpl 2h+k – 4h+k

Länsimäki sijaitsee Vantaan kaakkoiskulmassa kaupungin rajalla. Pohjoisessa alue rajautuu Porvoonväylään, koillisessa rajana on Kehä III ja idässä Itäväylä. Läntisenä naapurina on Rajakylän kaupunginosa. Länsimäki on monessa suhteessa vastakohtien aluetta. Koko itäinen Länsimäki on rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta. Lännessä taasen on yksi Vantaan tiiveimmin rakennetuista lähiöistä.

Länsimäen murroslaaksossa sijaitsee Westerkullan kartano, joka on muodostunut 1600-luvun alussa neljä tilaa yhdistämällä. Hoidettu kartanoalue viljelyksineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maiseman ja on edelleen toimiva suurtila. Länsimäessä on myös toinen kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue, Myllymäen varustukset. Nämä varustukset olivat kallioon louhittuja juoksuhautoja, jotka on rakennettu Pietarin puolustusta vahvistamaan vuosina 1915–1917. Varustukset sijaitsevat puistoalueella ja ne on suojeltu muinaismuistolain nojalla.

Länsimäen kerrostaloalue sijaitsee lähellä Westerkullan kartanoa, sen länsipuolella. Alueen ytimen muodostavat korkeahkot neljä–kuusikerroksiset talot. Harmaiksi ja ruskeiksi sävytettyjen talojen joukossa on myös täysin punaisten talojen ryhmä. Talot muodostavat pihapiirejä, jotka ovat rauhallisia leikkipaikkoja. Tiivistä Länsimäen kerrostaloaluetta ympäröi pohjoisessa ja idässä pienkerrostalojen ja rivitalojen kehä. Metsäalueella talot ovat tummasävyisiä. Pohjoisessa on vanhan hiekkakuopan pohjalla vaaleiden rivitalojen alue.

Vielä 1980-luvulla tiiviisti rakennetusta Itä-Helsingin taajamasta Länsimäen erotti vesoittunut pelto. Syksyllä 1989 metro ulotettiin Helsingin keskustasta Mellunmäkeen ja pellolle tuli muuta käyttöä. Alueelle on noussut metroasema ja Mellunmäkeen kiinteästi liittyvä viihtyisä kerrostaloalue aukioineen ja liikkeineen – portti Länsimäkeen.

Länsimäen työtarjonta on jo kauan aikaa painottunut palveluihin. Alueen asukkaiden työmarkkinat näyttäisivät pääosin sijaitsevan muissa kunnissa, sillä työllisistä kaksi kolmannesta käy töissä Vantaan ulkopuolella. Länsimäen koululaisia varten on alueella ala- ja yläkoulu, ja pienemmille lapsille on useita päiväkoteja. Pienessä ostoskeskuksessa on kauppa, kortteliravintola ja posti. Lisäksi Länsimäessä on nuorisotila, kirjasto ja yhteispalvelupiste. Uudelle metroaseman läheisyydessä olevalle alueelle on myös rakennettu kirkko, sosiaali- ja terveysasema, päiväkeskus sekä kauppa.

Länsimäen laajat rakentamattomat alueet jättävät paljon tilaa myös luonnolle. Eteläosassa on vanhaa metsää, jonka reunasta osa on pähkinä- ja saniaislehtoa. Vanhan linnoituksen alue ja Myllymäen ympäristö on kalliometsää ja avoimia silokallioita. Pohjoisosassa sijaitsee melko laaja, lähes luonnontilaisena säilynyt isovarpuräme. Idästä taas löytyy kalliopainannesuo sekä melko laaja lehtomainen kallionalusmetsä.

Lisätietoa Länsimäestä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista

Siirry arkistoon
Skrollaa