Ansöka om bostad

Är du intresserad av våra förmånliga hyresbostäder? Lämna in en bostadsansökan. Alla våra bostäder som frigörs hyrs ut på basis av ansökningar. Bekanta dig med anvisningarna, så går det enkelt att fylla i ansökan.

Så här ansöker du om bostad

VAV-koncernen äger och hyr ut ARA-finansierade bostäder och fritt finansierade hyresbostäder. Bekanta dig med hyresvillkoren för våra bostäder.

När du lämnar in en ansökan för en ARA-finansierad hyresbostad måste du uppge dina egna och din eventuella familjs, som flyttar med dig, inkomstuppgifter, förmögenhet och skulder.  Observera att du ska avrunda siffror i euro till jämna eurotal i bostadsansökan.

Vi bjuder ut bostäder som frigörs på basis av uppgifter som uppgetts i ansökan, så fyll i bostadsansökningsblanketten noggrant. Bostäder erbjuds endast till myndiga sökande.

Du får en kvittering till din e-post för den ansökan du skickat in. Ta kontakt med vår kundtjänst om du inte har en e-postadress.

Ansökan är i kraft fyra månader. Du kan fortsätta ansöka om en bostad genom att förnya din bostadsansökan.

Vi kan inte ge en uppskattning på hur länge du måste vänta på en bostad. Vi kan endast erbjuda bostäder enligt hur de frigörs.

Innan vi ger ett bostadserbjudande kontrollerar vi kredituppgifterna för alla myndiga bostadssökande och befolkningsregisteruppgifterna för alla personer som finns med i ansökan.

Fyll i bostadsansökan

Lämna in bilagor

Om du vill kan du bifoga de begärda bilagorna direkt i ansökan på den sista sidan. Vid behov ber vi om ytterligare utredningar.

Ändra och förnya ansökan

Efter att du lämnat in en elektronisk bostadsansökan kan du ändra dess uppgifter, förnya eller ta bort ansökan.

Du kan ändra på din bostadsansökan genom att logga in i systemet med dina bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan också registrera dig i tjänsten genom att identifiera dig med dina nätbankskoder.

Identifieringen är säker och sker med en skyddad anslutning.

Ändra på ansökan

Om du inte har nätbankskoder kan du förnya din bostadsansökan genom att fylla i en ny ansökan, som automatiskt ersätter den tidigare.