Information om att ansöka om bostad och att hyra

Välkommen att ansöka om bostad hos oss! VAV-koncernen äger och hyr ut ARA-finansierade bostäder och fritt finansierade hyresbostäder. Bekanta dig med hyresvillkoren för dem och ansök om att få bo hos oss.

Bekanta dig med alla våra hus (på finska)

Våra ARA-hyresbostäder hyrs ut till dem som behöver dem mest

VAV Asunnot Oy:s bostäder är byggda med statsstödd lånefinansiering (ARA). På grund av detta inverkar sökandenas bostadsbehov, inkomster och förmögenhet på invånarvalet till dessa bostäder.

Med ARA-finansierade bostäder är målet att bostäderna anvisas till de sökande som allra mest behöver en hyresbostad. Företräde ges åt dem som allra mest har ett brådskande bostadsbehov, mindre bemedlade sökande och sökande med mycket låga inkomster. Vid uthyrningen tillämpas dessutom inkomstgränser.

Om du ansöker om en bostad i ett ARA-märkt hus måste du uppge hela familjens inkomstuppgifter och förmögenhet samt skulder i ansökan. Vid behov ber vi om ytterligare utredningar.

I våra huslistningar syns detta märke ovanpå bilden för en ARA-finansierad fastighet.

 

 Förmögenhetsgränser för bostäder i Vanda

Förmögenhetsgränser gäller för statsstödda hyresbostäder. Dessa bostäder kan endast hyras ut åt sådana

Bostadssökande, vilkas förmögenhet inte överskrider gränsen. Hushållets sammanräknade förmögenhet tas i beaktande som förmögenhet.

Förmögenhetsgränser fr.o.m. 1.1.2023

Antalet personer Förmögenhetsgräns
1 61 000 €
2 76 000 €
3 102 000 €
4 112 000 €
5 122 000 €

Om ett ansökande hushåll är större än fem personer höjs det maximala förmögenhetsbeloppet med 10 000 euro för varje extra person.

Betalningsanmärkningar och hyresskulder från tidigare bostäder

För ARA-finansierade bostäder är betalningsanmärkningar inte ett hinder för att hyra en bostad. En förutsättningen är att de är ringa eller att man på basis av betalningsstörningshistoriken kan bedöma att betalningsförsummelserna inte är återkommande.

Vi erbjuder dock inte bostäder åt bostadssökande som har obetalade hyresskulder i sina anteckningar i kredituppgifter. Då måste en bostadssökande lämna in ett intyg från hyresvärden eller indrivningsbyrån på betalade hyresskulder så snart som möjligt efter att han eller hon lämnat in ansökan.

Alternativt kan man för hyresskulderna lämna in en betalningsplan som gjorts med en pålitlig aktör (t.ex. Ekonomi- och skuldrådgivningen eller utsökningsmyndigheten) för skötsel av skulderna samt kvitton på avbetalningar som redan betalats.

Ändrade uppgifter efter att du lämnat in ansökan

Om en persons adressuppgifter i någons bostadsansökan har ändrats efter att ansökan har lämnats in tolkar vi det som att de sökande har fått en bostad någon annanstans eller som att bostadsbehovet har ändrat.

Det går att fortsätta ansöka om bostad hos oss genom att förnya ansökan med uppgifter som motsvarar den nuvarande livssituationen.

Bekanta dig med alla våra hus (på finska)

Fritt finansierade bostäder hyres ut på basis av sökandes önskningar

För de fritt finansierade bostäder som VAV Yhtymä äger finns det inga förmögenhetsgränser. Då en bostadssökande ansöker om en fritt finansierad bostad anger han eller hon sina önskningar om:

  • bostadsområde
  • antal rum
  • våningsytan i bostaden och
  • önskad storlek på hyran.

En bostadssökande som ansöker om en fritt finansierad bostad får inte ha anteckningar i sina kredituppgifter.

Bekanta dig med alla våra hus (endast på finska)