Vastuullisuuden vuosi

Vuosi 2021 oli VAV:lle taloudellisesti hyvä – korona-aikana elämä on keskittynyt kotiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi kriisistä huolimatta edellisestä vuodesta 2,6 miljoonaa ollen 98,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana myös konsernin asuntokanta vahvistui, kun Veromieheen ja Tikkurilaan valmistui yhteensä 220 uutta asuntoa. Lisäksi VAV Yhtymä Oy:n omistukseen perustettiin uusi tytäryhtiö aiempien VAV Asunnot Oy:n ja VAV Palvelukodit Oy:n lisäksi. Uusi yhtiö omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka on vuokrattu kokonaisuudessaan Vantaan kaupungille.

VAV-konsernin yhtiöille valittiin uudet hallituksen jäsenet syyskuussa. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä

VAV:n asuntojen kysyntä on huomattavasti suurempi kuin niitä on mahdollista tarjota.
Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli rekisterissä 5 320. Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain 1 600:n ja 3 100:n hakijan välillä. Uusia vuokrasopimuksia VAV:n asuntoihin tehtiin 1 451 kappaletta.  Asuntojen vaihtuvuus säilyi edellisen vuoden tasossa ollen 11,9 prosenttia. Konsernin asuntojen käyttöaste oli 99,0 prosenttia.

Loppuvuodesta 2020 käyttöön otettu uusi asiakaspalvelun toimintamalli vakiinnutti toimintansa vuoden 2021 aikana ja isännöinnissä käynnistettiin määrämuotoiset kiinteistöjen ja yhteistyökumppanien laatuauditoinnit. Yhteistyössä Rambollin kanssa toteutettu kiinteistöjen pihojen suunnitteluohje ja toimenpideohjelma. Näiden keskeisinä tavoitteina ovat luonnon monimuotoisuuden, ekologisuuden ja pihan elinkaaren huomioiminen sekä asukkaiden lähiympäristön monipuolisuuden, viihtyisyyden ja virikkeellisyyden varmistaminen.

Asuntoja kunnostettiin koronasta huolimatta

Kiinteistöjen korjauskulut olivat tilikaudella 24,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman mukaisesti. Koronaepidemia aiheutti rajoitteita asuntojen sisäpuolisten korjausten toteutuksiin ja suunniteltuja korjauksia jäi tekemättä 4,3 miljoonalla eurolla. Korjausten painopistettä pyrittiin siirtämään kiinteistöjen ulkopuolisiin korjauksiin.

Korjaamisen tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden, käytettävissä olevan rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan korjaamisen näkökulmista. Korjaamisen tarkoituksena on kiinteistön arvon säilyttäminen sekä hyvien asumisolosuhteiden ja asuntojen vuokrattavuuden varmistaminen.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Vastuullisuus tarkoittaa perustehtävämme ja arvojemme toteuttamista jokapäiväisessä toiminnassamme. Tämä näkyy konkreettisesti toiminnan kehittämisenä kohti kestävämpää yhteiskuntaa, jossa kiinteistösektorilla on tärkeä rooli.

Kuluvana vuonna valmistunut Veturikuja 8:n kiinteistö valmistui Joutsenmerkki-kriteerejä noudattaen. Kiinteistö on autopaikaton ja täysin savuton – tupakointi kiinteistössä ja sen alueella on kielletty. Kiinteistön pihalla on yhteiskäyttöauto, jota asukkaat voivat vuokrata menoihinsa. Katetut pyöräpaikat ja pyöränhuoltopiste kannustavat asukkaita pyöräilyyn. Talon katolla on aurinkopaneelit ja saunavuorot sekä pesula varataan mobiilisti varausjärjestelmällä. Pihalle tulee kaupunkiviljelylaatikot asukkaiden käyttöön, mikä mahdollistaa asukkaille oman vihannessadon kasvukaudella.

Myös Kaskelantie 1:n kiinteistössä toteutettiin kaupunkiviljelyä CircularHoodFood -hankkeessa kesällä. Viljelykokeilun avulla pyrittiin löytämään parhaat ratkaisut kaupunkiviljelyn edistämiseksi kerrostaloympäristöissä. Lisäksi hanke aktivoi asukkaita asukastoimintaan.

Eteenpäin kaikesta huolimatta

Kehittäminen ja uusien ratkaisujen löytäminen ovat lähtökohta VAV:n ajattelussa. Sen on mahdollistanut motivoinut ja työstään innostunut henkilökunta. Maailman tilanne ei juuri tänään näytä hyvältä, mutta tahdomme kuitenkin ajatella positiivisesti eteenpäin.

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEN 2021

Ajankohtaista