Service- och vårdhem

Service- och vårdhem som ägs av VAV Palvelukodit Oy och VAV Hoiva-asunnot Oy söks inte från VAV. Beslut om val av invånare till service- och vårdbostäder fattas av välfärdsregionen i Vanda och Kervo.

För mer information och råd, vänligen kontakta tjänsterna i Vanda och Kervo välfärdsregion.