Hyresavtal och hyresgaranti

Noggranna anvisningar om underteckning av hyresavtal och betalning av hyresgarantin får du tillsammans med bostadserbjudandet. Om du vill kan du enkelt underteckna hyresavtalet elektroniskt.

Hyresavtal

Då en bostadssökande har godkänt ett bostadserbjudande som getts åt honom eller henne undertecknas hyresavtalet elektroniskt genom identifiering med bankkoder eller på VAV:s kontor.

Med i avtalet kommer också identifiering eller underteckning av en eventuell maka/make/sambo eller annan jämbördig hyresgäst, som varit med i bostadsansökan. Underteckning av hyresavtalet görs personligen eller med en styrkt fullmakt.

Kom ihåg att temporär överlåtelse till någon annan alltid kräver tillstånd av VAV. Läs mer om ämnet.

Hyresgaranti

Hyresgarantin är en bostadsspecifik penninggaranti, som är avsedd som garanti för bostadens skick, hyran och andra avgifter som hänför sig till boendet.

Ett kvitto på betalad hyresgaranti ska tas med vid avhämtning av nycklarna till bostaden. Var beredd på att styrka din identitet.

Hyresgarantin återbetalas till kunden efter att hyresavtalet har löpt ut. För återbetalning förutsätts det att alla nycklar för bostaden lämnats tillbaka. Bostaden ska också vara städad och i skick. Dessutom ska hyrorna och andra eventuella avgifter vara betalade.

Hyresgaranti för VAV Asunnots ARA-hyresbostäder

Från och med den 1.6.2019 bestäms hyresgarantin för VAV Asunnot Oy:s (ARA) bostäder enligt bostadens storlek enligt följande:

Bostadens storlek Hyresgaranti
1 -2 r + k/kv 500 € (FPA-förbindelse 1200 €)
3 r + k/kv och större 600 € (FPA-förbindelse 1200 €)

 

Betalningsanmärkningar kan inverka på storleken på hyresgarantin. Du får mer information om detta i samband med hyreserbjudandet.

Hyresgaranti i VAV Yhtymäs fritt finansierade bostäder

För VAV Yhtymä Oy:s fritt finansierade bostäder är hyresgarantin för alla bostäder en penninggaranti på 250 euro.