Vanliga frågor – bostadssökande

I vilket skede är min ansökan?
Hur länge tar det att få en bostad?
Påverkar antalet önskade områden och önskemål om till exempel bostadens utrustningsnivå tillgången till en bostad?
Kan jag genom att ringa kundtjänsten påskynda tillgången till en bostad?
På vilka grunder hyrs bostäderna ut?
Får alla sökande en hyresbostad från er?
Kan jag som underhyresgäst bli kvar i er bostad, när huvudhyresgästen säger upp hyresavtalet?
Kan en minderårig person hyra en bostad?
Varför kan hyresgarantin för en gammal bostad inte överföras till en ny bostad?
Hur ansöker man om en servicebostad?

 

 

I vilket skede är min ansökan?

Ansökan är aktiv och riktas till bostäder som blir lediga vardagen efter att ansökan skickats. Ansökan gäller fram till att en lämplig bostad har hittats för den sökande. Ansökan gäller dock högst i fyra månader, därefter förfaller den automatiskt.

Hur länge tar det att få en bostad?

Vi erbjuder bostäder för sökande varje dag i takt med att vi får kännedom om bostäder som blir lediga. Beroende på den sökandes situation och sökvillkor är det möjligt att få ett erbjudande till och med mycket snabbt. Antalet personer som ansöker om en bostad är dock hela tiden flerdubbelt jämfört med antalet bostäder som blir lediga.

Därför är det omöjligt att uppskatta väntetiden för att få en bostad, eftersom tiden beror på antalet, typen och läget för de bostäder som blir lediga, på den sökandes önskemål och antalet sökande.

Påverkar antalet önskade områden och önskemål om till exempel bostadens utrustningsnivå tillgången till en bostad?

Vid ifyllande av ansökan bör den sökande beakta att endast lägenheter som uppfyller den sökandes önskemål kommer att erbjudas.

Den sökande kan påverka tillgången till en bostad genom att ange så många önskade områden på ansökan som möjligt. Dessutom är det bra att endast ange de önskemål om bostadens utrustningsnivå eller hustyp som är nödvändiga för den sökande (till exempel bastu, balkong/gård eller radhus).

Även den maximala hyran som den sökande meddelat styr vilka bostäder vi kan erbjuda.

Kan jag genom att ringa kundtjänsten påskynda tillgången till en bostad?

Telefonsamtal påskyndar inte tillgången till en bostad. Vi betjänar våra samtliga kunder jämlikt och beaktar även de sökande som inte har möjlighet att kontakta oss.

På vilka grunder hyrs bostäderna ut?

Uthyrningen av bostäder grundar sig på en behovsprövning. Företräde ges åt dem vars behov av bostad är mest brådskande, mindre bemedlade sökande och sökande med mycket låga inkomster. Målet är att de bostäder som blir lediga ska erbjudas till de sökande vars behov av bostad är mest brådskande, och samtidigt sträva efter att hyreshuset har en mångsidig invånarstruktur. Läs mer om grunder för uthyrning av bostäder här.

Får alla sökande en hyresbostad från er?

Varje månad blir cirka 90 hyresbostäder i vårt bostadsbestånd lediga. Vi har i vårt register hela tiden över 5 000 bostadsansökningar som behandlas. På grund av det låga antalet bostäder som blir lediga och å andra sidan det höga antalet sökande kan vi inte erbjuda en bostad till alla sökande.

Kan jag som underhyresgäst bli kvar i er bostad, när huvudhyresgästen säger upp hyresavtalet?

Även underhyresgästens hyresavtal upphör, när huvudhyresgästen säger upp sitt hyresavtal. Du kan inte automatiskt bli kvar i bostaden, utan du måste lämna en bostadsansökan. Invånare väljs till bostaden som blir ledig även med beaktande av övriga bostadssökande.

Kan en minderårig person hyra en bostad?

VAV ingår hyresavtal endast med myndiga personer. En minderårig bostadssökande kan inte få en egen hyresbostad från oss. Hyresavtalet kan träda i kraft tidigast den dag då den sökande fyller 18 år.

Varför kan hyresgarantin för en gammal bostad inte överföras till en ny bostad?

Hyresgarantin är lägenhetsspecifik. Villkor för återbetalning av hyresgarantin är att bostaden har hållits i skick och att hyresgästen inte har hyresskulder.

Hyresgarantin för hyresgästens gamla bostad kan återbetalas till hyresgästen först efter att hyresavtalet upphört när VAV har kontrollerat att ovannämnda villkor har uppfyllts. En hyresgaranti kan därför inte överföras från en gammal bostad till en ny.

Hur ansöker man om en servicebostad?

VAV äger flera servicehus, men bostäder i dem kan inte sökas direkt hos VAV. Vanda och Kervo välfärdsområde ansvarar för verksamheten vid dessa servicehus. Mer information om servicebostäder och ansökan om dem.