Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen kirjallisella ilmoituksella

Asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen tehdään kirjallisella ilmoituksella. Irtisanomisaika on 1 kuukausi, vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Irtisanomisen tehdään sähköisesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

SÄHKÖINEN IRTISANOMISLOMAKE

Vuokrasopimuksen irtisanominen vaati sähköisen verkkopankkitunnistautumisen. Huomioithan, että jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molempien tulee irtisanoa vuokrasopimus omalta osaltaan, kirjautumalla palveluun omilla pankkitunnuksillaan.  Mikäli kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tekee vain toinen sopimuksen henkilö, jää vuokrasopimus voimaan sen henkilön nimellä, jonka irtisanomisilmoitusta ei toimitettu määräaikaan mennessä.

Jos sinun ei ole mahdollista irtisanoa vuokrasopimusta sähköisesti, voit tulostaa paperisen irtisanomislomakkeen.  Tulostettu, täytetty ja allekirjoitettu paperinen irtisanomislomake tulee postittaa VAV:n toimistolle. Kahden henkilön nimellä olevan paperisen irtisanomisilmoituksen vuokralaiset voivat tehdä joko samalla irtisanomislomakkeella tai molemmat omallaan.

Irtisanomisaika

Jos haluat vuokrasuhteesi päättyvän seuraavan kuukauden lopussa, sinun tulee toimittaa irtisanominen VAV:lle viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, voit toimittaa irtisanomisen vielä viimeistä päivää seuraavana arkipäivänä. Jos irtisanot sopimuksen paperilomakkeella, lomakkeen tulee olla VAV:lle toimistolla ennen sulkemisaikaa.

Vuokrasopimuksen päättyessä asunto ja irtaimistovarasto tulee tyhjentää ja siivota. Lisätietoa vuokrasopimuksen päättyessä muistettavista asioista saat irtisanomisen vahvistuksen liitteenä sähköpostilla tai postilla.

Eron tullessa

Riippumatta siitä kumpi puolisoista on vuokrasopimuksen tehnyt, voi avio- tai avoerossa tuomioistuin pyydettäessä määrätä, kumman kanssa vuokrasopimusta jatketaan. Tällöin tuomioistuin vapauttaa toisen osapuolen huoneenvuokrasuhteesta johtuvista vastuista ja määrää hänet häädön uhalla muuttamaan pois huoneistosta.

Yksinkertaisinta on kuitenkin sopia puolisoiden kesken, kumpi osapuoli jatkaa vuokrasuhdetta. Tällöin poismuuttava irtisanoo vuokrasopimuksen omalta osaltaan, jolloin hänen huoneenvuokrasuhteesta johtuvat velvoitteensa päättyvät normaalin yhden kuukauden irtisanomisajan mukaisesti. Aina erotilanteessa asiasta ei kuitenkaan päästä yksimielisyyteen. Tällöin käytettävissä on edellä mainittu mahdollisuus saattaa asia hakemuksella tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kuolintapauksessa

Vuokralaisen kuollessa kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesä voi irtisanoa vuokrasopimuksen kokonaan tai jatkaa sitä asunnossa asuvalle puolisolle, lapselle tai vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalle.

Jos kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta tai vuokralaisen kanssa asunnon vuokrannut henkilö jatkaa asunnossa asumista, kannattaa kuolinpesän irtisanoa vuokrasopimus mahdollisimman nopeasti päästääkseen eroon vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Irtisanomisessa noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa.

Kuolinpesän tekemään irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita irtisanomisilmoitusta. Lisäksi irtisanomisilmoituksen liitteeksi tarvitaan kuolleen vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus, josta ilmenee vuokralaisen kuolinpäivä. Virkatodistuksen saa vuokralaisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista.

Samassa asunnossa kuolleen vuokralaisen kanssa asuneella puolisolla, lapsella tai vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla on oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, ellei VAV:lla ole perusteltua syytä vastustaa tätä. Tällaisessa tapauksessa kuolinpesän on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava VAV:lle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty, vuokrasopimuksen velvollisuudet päättyvät kuolinpesän osalta ja siirtyvät uudelle vuokralaiselle.

Vuokrasopimuksen purku

VAV voi purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksuvelvoitteensa, luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle vastoin lain määräyksiä, käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty, sallii huoneistossa vietettävän häiritsevää elämää tai hoitaa huoneistoaan huonosti. Muistutamme, että vuokralainen on vastuussa myös vieraidensa käyttäytymisestä.

Vakuusmaksun palautus

Jos olet maksanut asuntoon muuttaessasi vakuusmaksun, VAV palauttaa sen kokonaisuudessaan sillä edellytyksellä, että asunto on siivottu poismuuton yhteydessä, kaikki asunnon avaimet on palautettu huoltoyhtiöön, asunnossa ei ole muuta kuin tavanomaista kulumista ja vuokrat sekä muut mahdolliset saatavat on kaikki maksettu.

Vakuudesta pidätetään mahdolliset asunnon ylläpidon laiminlyönnit asukaslaskutushinnaston mukaisesti. Tarkemmat ohjeet asunnon loppusiivouksesta ja pois muutettaessa muistettavista asioista.

Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, vakuusmaksu palautetaan irtisanomisilmoituksessa ilmoittamallesi tilille noin kuukauden sisällä vuokrasuhteen päättymisestä.

Ajankohtaista