Tietoa asunnon hakemisesta ja vuokrauksesta

Tervetuloa hakemaan asuntoa meiltä! VAV-konserni omistaa ja vuokraa ARA-rahoitteisia asuntoja sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Tutustu niiden vuokrausehtoihin ja hae meille asumaan.

Tutustu kaikkiin taloihimme.

ARA-vuokra-asuntomme vuokrataan eniten tarvitseville

VAV Asunnot Oy:n asunnot on rakennettu valtion tukemalla lainoituksella (ARA). Tämän vuoksi näiden asuntojen asukasvalintaan vaikuttavat hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus.

ARA-rahoitteisissa asunnoissa tavoitteena on, että asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville hakijoille. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Lisäksi vuokrauksessa noudatetaan varallisuusrajoja.

Jos haet asuntoa ARA-merkitystä talosta, sinun on ilmoitettava hakemuksessa koko perheen tulotiedot ja varallisuus sekä velat. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä.

ARA-rahoitteisen kiinteistön päällä on talolistauksessamme tämä merkki .

Tutustu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalintaoppaaseen.

Varallisuusrajat ARA-asuntoihin Vantaalla

Valtion tukemia vuokra-asuntoja koskevat varallisuusrajat. Näitä asuntoja voidaan vuokrata vain sellaisille asunnonhakijoille, joiden varallisuus jää rajan alle. Varallisuutena otetaan huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus.

Varallisuusrajat 1.1.2024 alkaen

Henkilöluku Varallisuusraja
1 55 000 €
2 69 000 €
3 92 000 €
4 102 000 €
5 112 000 €

Jos hakijaruokakunta on suurempi kuin viisi ihmistä, korotetaan varallisuuden enimmäismäärää 10 000 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Maksuhäiriömerkinnät ja vuokravelat aiemmista asunnoista

ARA-rahoitteisissa asunnoissa maksuhäiriömerkinnät eivät ole este asunnon vuokraamiselle. Edellytyksenä on, että ne ovat vähäisiä tai maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, etteivät maksujen laiminlyönnit ole toistuvia.

Emme kuitenkaan tarjoa asunnonhakijoille, joilla näkyy luottotietomerkinnöissä hoitamattomia vuokravelkoja. Tällöin asunnonhakijan pitää toimittaa vuokranantajan tai perintätoimiston todistus maksetuista vuokraveloista mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti vuokraveloista voi toimittaa luotettavan tahon (esim. talous- ja velkaneuvonnan tai ulosottoviranomaisen) kanssa tehdyn maksusuunnitelman velkojen hoidosta sekä kuitteja jo maksetuista eristä.

Muuttuneet tiedot hakemuksen jättämisen jälkeen

Jos jonkun asuntohakemuksessa mukana olevan ihmisen osoitetiedot ovat muuttuneet hakemuksen jättämisen jälkeen, tulkitsemme hakijoiden saaneen asunnon muualta tai asunnon tarpeen muuttuneen.

Asunnon hakemista meiltä voi jatkaa niin, että uusii hakemuksen nykyistä elämäntilannetta vastaavilla tiedoilla.

Tutustu kaikkiin taloihimme.

Vapaarahoitteiset vuokra-asuntomme vuokrataan hakijan toiveiden perusteella

VAV Yhtymän omistamissa vapaarahoitteisissa asunnoissamme ei ole varallisuusrajoja. Vapaarahoitteista asuntoa haettaessa asunnonhakija määrittelee toiveensa:

  • asuinalueesta
  • huoneiden lukumäärästä
  • asunnon pinta-alasta ja
  • toivotun vuokran suuruudesta.

Vapaarahoitteista asuntoa hakevan asunnonhakijan luottotiedoissa ei saa olla merkintöjä.

Tutustu kaikkiin taloihimme.

Ajankohtaista