Asuntojen vuokrausperusteet

VAV-konsernissa on sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (VAV Yhtymä Oy) että ARA-rahoitteisia asuntoja (VAV Asunnot Oy). VAV Asunnot Oy:n asunnot (ARA) on rakennettu valtion tukemalla lainoituksella. Näissä kohteissa asukasvalintaan vaikuttavat hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus.
ARA-rahoitteisen kiinteistön kuvan päällä on seuraavaa merkki:   Tutustu kaikkiin kiinteistöihimme TÄSTÄ.

Valtion tukemien arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen vuokraaminen perustuu tarveharkintaan ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalintaoppaaseen. ARA-rahoitteisissa asunnoissa tavoitteena on, että asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville hakijoille. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Lisäksi vuokrauksessa noudatetaan varallisuusrajoja.

Jos haet asuntoa ARA-merkitystä kiinteistöstä, sinun on ilmoitettava hakemuksessa perheen tulotiedot ja varallisuus yhteensä sekä varallisuuteen kohdistuvat velat. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä.

Vapaarahoitteisissa asunnoissa ei ole varallisuusrajoja. Vapaarahoitteisessa hakemuksessa hakija määrittelet ainoastaan alueen, huoneiden lukumäärän, pinta-alan sekä vuokran suuruuden omien tietojensa lisäksi. Vapaarahoitteista asuntoa haettaessa hakijan luottotiedoissa ei saa olla merkintöjä.

ARA-rahoitteisten asuntojen varallisuuden enimmäisrajat Vantaalla

Valtion tukemia vuokra-asuntoja koskevat varallisuusrajat. Näitä asuntoja voidaan vuokrata vain sellaisille asunnonhakijoille, joiden varallisuus jää rajan alle. Varallisuutena otetaan huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus.

Varallisuusrajat 1.1.2021 alkaen

Henkilöluku Varallisuusraja
1 55 000 €
2 69 000 €
3 92 000 €
4 102 000 €

Jos hakijaruokakunta on suurempi kuin neljä henkilöä, korotetaan varallisuuden enimmäismäärää 10 000 euroa kutakin lisähenkilöä kohden.

Maksuhäiriömerkinnät ja vuokravelat

ARA-rahoitteisissa asunnoissa maksuhäiriömerkinnät eivät ole este asunnon vuokraamiselle jos ne ovat vähäisiä tai maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, etteivät maksujen laiminlyönnit ole toistuvia. Asuntoa emme tarjoa hakijoille, joilla näkyy luottotietomerkinnöissä hoitamattomia vuokravelkoja. Tällöin hakijan tulee omatoimisesti toimittaa vuokranantajan- tai perintätoimiston todistus maksetuista vuokraveloista mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti voi toimittaa luotettavan tahon (kaupungin talous- ja velkaneuvonnan tai ulosottoviranomaisen) kanssa tehdyn maksusuunnitelman velkojen hoitamiseksi, sekä kuitteja jo maksetuista eristä.

Väestötiedot

Mikäli jonkun asuntohakemuksessa mukana olevan henkilön osoitetiedot ovat muuttuneet hakemuksen jättämisen jälkeen, tulkitsemme hakijoiden saaneen asunnon muualta tai asunnon tarpeeseen vaikuttavien seikkojen muuttuneen. Asunnon hakua voi jatkaa uusimalla hakemuksen nykytilannetta vastaavilla tiedoilla.

Ajankohtaista