AIRBNB-MAJOITUSPALVELU

VAV:n vuokra-asunnon käyttäminen Airbnb-majoituskäyttöön on kielletty. Mikäli asuntoa käytetään tai on käytetty kaupalliseen majoitustarkoitukseen, johtaa se asunnon irtisanomiseen vuokranantajan puolelta.

VAV:n vuokralaisen on mahdollista luovuttaa asuntonsa tilapäisesti toiselle henkilölle vain siinä tapauksessa, että hän joutuu työn, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi asumaan tilapäisesti toisella paikkakunnalla. Asunnon tilapäinen luovuttaminen on tilanne, jossa vuokralainen vuokraa hallitsemansa huoneiston kokonaan toiselle yksityishenkilölle.
Asunnon tilapäinen luovutus on mahdollista enintään kahdeksi vuodeksi, ja siitä on ilmoitettava kirjallisesti VAV:lle, lue lisää aiheesta.