Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa VAV-konsernille perustehtävämme ja arvojemme toteuttamista jokapäiväisessä toiminnassamme. Tämä näkyy konkreettisesti toiminnan kehittämisenä kohti kestävämpää yhteiskuntaa, jossa kiinteistösektorilla on tärkeä rooli.

Rakennetun ympäristön osuus Suomen päästöistä on 30–40 %. Energiatehokkuus on VAV-konsernissakin tiedostettu yhdeksi tärkeimmäksi vastuullisuuden painopisteeksi jo usean vuoden ajan. VAV:lle tämä tarkoittaa ympäristön kannalta kestävämpien käytäntöjen kehittämistä, kokeilua sekä käyttöönottamista toimitusketjussaan sekä kiinteistöissään unohtamatta kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamista kustannustehokkaalla toiminnalla. Tämän toteuttamisessa VAV-konsernia auttavat sen osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä muut sidosryhmät. Haasteita kiinteistöalan vastuullisuustyölle tuottavat eri vastuullisuuden osa-alueiden mahdolliset ristiriitaiset tavoitteet, joiden seurauksena joudutaan punnitsemaan esimerkiksi vaihtoehtoja vanhan korjaamisen sekä uuden rakentamisen välillä. VAV vastaa näihin haasteisiin suunnitelmallisella ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentamisella sekä tarvittaessa kiinteistökaupoilla.

Myös asukkailla on tärkeä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa, ja VAV kannustaakin asukkaitaan mm. energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä jätteiden kierrättämiseen. Lähes joka kymmenes vantaalainen asuu VAV-kodissa, joten yhtiöllä on merkittävä sosiaalinen asema kaupungin asuntomarkkinoilla sekä kaupunkilaisten arjessa. Teemme työtämme ennen kaikkea asukkaitamme varten, jotka motivoivat meitä toimintamme kehittämisessä vuosittain.

Tässä vastuullisuusosiossa esitämme nyt ensikertaa yritysvastuutietomme GRI standardien Core vaatimustason mukaan. Pyrimme kehittämään ja tarkentamaan raportointia vuosittain yhdessä muiden vastuullisuuden teemoihin liittyvien kehityshankkeiden kanssa (KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta, 2013). Lähitulevaisuudessa merkittävässä roolissa kehitystyössämme ovat vuonna 2020 laadittu resurssiviisauden tiekartta, pyrkimys Joutsenmerkki-kriteerit täyttävään rakennuttamiseen, energiatehokkuussopimukset sekä vuonna 2021 uudistunut jätelaki.

Ajankohtaista