Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa VAV-konsernille perustehtävämme ja arvojemme toteuttamista jokapäiväisessä toiminnassamme. VAV:n perustehtävä on tuottaa ja tarjota laadukkaita sekä kohtuuhintaisia koteja vantaalaisten kasvavalle joukolle. Visiomme kertoo, mitä me tavoittelemme: ”helppoa asumista suurella sydämellä, kestävästi ja kohtuuhinnalla”.  

Toimintaamme ohjaa VAV:n strategia, raamittaa Vantaan kaupungin omistajaohjaus ja velvoittaa lakisääteisyys. Vastuullisuustyömme linkittyy toiminnallemme keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. VAV:n vastuullisuusohjelma kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Haluamme ymmärtää ja kehittää tulevaisuuskatseisesti sitä, miten toimintamme vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Henkilökuntamme, yhteistyökumppanimme ja asukkaamme ovat avainasemassa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. 

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit näyttävät konkreettisesti, miten huomioimme vastuullisuuden osana kaikkea toimintaamme. Keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ovat esillä vuoden 2023 vastuullisuusraportissamme.

Vuodelta 2023 VAV julkaisee GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin. 

Tutustu raporttiin

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) tulivat voimaan vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on kestävä kehitys, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Vastuullisuustyömme linkittyy erityisesti toiminnallemme keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG):

Eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, ilmastotekoja sekä yhteistyö ja kumppanuus.

 

VAV:n toiminta edistää myös omalta osaltaan seuraavien tavoitteiden (SDG) toteutumista:

Ei köyhyyttä, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, vastuullista kuluttamista sekä maanpäällinen elämä.

 

 

Ajankohtaista