Tietosuoja

Noudatamme kaikessa toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaselosteistamme voit lukea tarkemmin, miten käsittelemme rekistereihimme kerättyjä henkilötietoja.

Me VAV-konsernissa käsittelemme asukkaiden ja asuntoa hakevien henkilöiden henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on vuokraustoiminnassa lakien ja hyvän vuokratavan mukaan välttämätöntä.

Asiakkaiden tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, mitä asiakkuuteen perustuvia henkilötietoja VAV käsittelee, miksi henkilötietoja tarvitaan ja mihin henkilötietoja käytetään. Tutustu myös sopimus- ja yhteistyökumppaneitamme sekä työnhakijoita koskevaan tietosuojaselosteeseemme.

Kaikissa tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuoja@vav.fi.

Tutustu tietosuojaselosteisiimme:

Ajankohtaista