Organisaatio

VAV-konserni

VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kolmesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy.

VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ARA-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit Oy palveluasuntoja. VAV Hoiva-asunnot omistaa neljä palvelutalokiinteistöä, joissa Vantaan kaupunki on vuokralaisena.

VAV-konsernin organisaatio ja keskeiset toiminnot

ASIAKKUUSYKSIKKÖ vastaa kiinteistöjen isännöinnistä, asuntojen vuokrauksesta, yleisasiakaspalvelusta sekä asukastoiminnasta.
KIINTEISTÖT JA KIINTEISTÖTEKNIIKKAYKSIKKÖ vastaa yhtiön omistamien kiinteistöjen teknisestä elinkaaresta, korjaustoiminnasta ja energianhallinnasta.
RAKENNUTTAMISYKSIKKÖ vastaa uustuotannosta ja rakennusluvan vaativista peruskorjauksista.
TALOUSHALLINTAYKSIKKÖ vastaa yhtiön kirjanpidosta, maksuliikenteestä, vuokrareskontrasta, perinnästä, asumisneuvonnasta sekä asumisaikaisesta vuokrasopimusten hallinnosta.
HALLINNON TUKIFUNKTIOT (IT, viestintä/markkinointi ja laki) avustavat kaikkia yksiköitä ja kehittävät VAV:n toimintaa kokonaisuudessaan.

VAV-konsernin organisaatio koostuu yhtiökokouksella valitun hallituksen alaisuudessa toimivasta toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä neljästä liiketoimintayksiköstä (taloushallinto, kiinteistöt ja kiinteistötekniikka, rakennuttaminen, asiakkuus). Lisäksi suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat yhtiön lakimies, IT-päällikkö, viestintä- ja markkinointipäällikkö sekä hallintosihteeri.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 53 henkilöä. Konsernin henkilöstö on organisoitu alla olevan kaavion mukaisesti.

 

 

 

Ajankohtaista