Organisaatio

VAV-konserni

VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kolmesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy.

VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi kohtuuhintaisia asuntoja.
VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ARA-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta.
VAV Palvelukodit Oy rakennuttaa ja hallinnoi palveluasuntoja.
VAV Hoiva-asunnot Oy omistaa neljä palvelutalokiinteistöä, joissa Vantaan kaupunki on vuokralaisena.

VAV-konsernin organisaatiorakenne ja keskeiset toiminnot

VAV-konsernin organisaatiota vetää toimitusjohtaja, joka työskentelee yhtiökokouksella valitun hallituksen alaisuudessa.

Toimitusjohtajan kanssa konsernin toimintaa johtaa johtoryhmä. VAV:n työntekijät työskentelevät neljässä liiketoimintayksikössä, joita ovat taloushallinto, kiinteistöt ja kiinteistötekniikka, rakennuttaminen, asiakkuus. Lisäksi suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat yhtiön lakimies, viestintä- ja markkinointipäällikkö, vastuullisuuspäällikkö sekä hallintosihteeri.

Asiakkuusyksikkö vastaa kiinteistöjen isännöinnistä, asuntojen vuokrauksesta, yleisasiakaspalvelusta sekä asukastoiminnasta.
Kiinteistöt ja kiinteistötekniikkayksikkö vastaa yhtiön omistamien kiinteistöjen teknisestä elinkaaresta, korjaustoiminnasta ja energianhallinnasta.
Rakennuttamisyksikkö vastaa uustuotannosta ja rakennusluvan vaativista peruskorjauksista.
Taloushallinto vastaa yhtiön kirjanpidosta, maksuliikenteestä, vuokrareskontrasta, perinnästä, asumisneuvonnasta sekä asumisaikaisesta vuokrasopimusten hallinnosta. IT-päällikkö kuuluu taloushallintoon.
Hallinnon tukipalvelut (viestintä ja markkinointi, laki ja vastuullisuus) tukevat muita yksiköitä ja kehittävät VAV:n toimintaa.

VAV-konsernissa työskentelee hieman yli 50 ihmistä.

 

 

 

Ajankohtaista