Asukastoiminta

VAV:n taloissa asukkailla on monenlaisia tapoja vaikuttaa kiinteistöjä koskevaan päätöksentekoon ja asumisviihtyvyyden parantamiseen. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asukastoiminta on järjestäytynyt asukasdemokratiaksi, jota säätelee oma lakinsa. Lain mukaan asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille vaikutusmahdollisuus asumistaan koskevissa asioissa sekä edistää asumisviihtyvyyttä ja talojen kunnossapitoa. Näillä sivuilla esitellään VAV:n asukasdemokratiaa sekä toimintatapoja, joiden avulla asukkaat voivat yhdessä vuokranantajan kanssa kehittää asumistaan.

Ajankohtaista