Usein kysyttyä

Missä vaiheessa hakemukseni on?
Kuinka kauan asunnon saaminen kestää?
Vaikuttavatko toivealueiden määrä ja toiveet esim. asunnon varustelutasosta asunnon saamiseen?
Voinko asiakaspalveluun soittamalla nopeuttaa asunnon saantia?
Millä perusteella asukkaat valitaan?
Saavatko kaikki hakijat kauttanne vuokra-asunnon?
Voinko alivuokralaisena jäädä asuntoonne, kun päävuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen?
Voiko alaikäinen vuokrata asunnon?
Miksi vanhan asunnon vakuusmaksua ei voida siirtää uuteen asuntoon?
Miten palvelutaloasuntoa haetaan?

Missä vaiheessa hakemukseni on?

Hakemus on aktiivinen ja kohdistuu vapautuviin asuntoihin hakemuksen lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Hakemuksen ”vaihe” ei muutu vaan pysyy käsittelyssä olevana siihen saakka, kunnes hakijalle on sopiva asunto löytynyt tai hakemus automaattisesti vanhenee neljän kuukauden kuluttua sen jättöpäivästä lukien.

Kuinka kauan asunnon saaminen kestää?

Asuntotarjouksia annamme hakijoille päivittäin sitä mukaan kun saamme tiedon vapautuvista asunnoista. Hakijan tilanteesta ja hakuehdoista riippuen tarjouksen voi saada hyvinkin nopeasti. Asunnon hakijoita on kuitenkin jatkuvasti moninkertainen määrä vapautuviin asuntoihin nähden. Asunnon saannin odotusaikaa onkin siksi mahdotonta arvioida, sillä se riippuu vapautuvien asuntojen määrästä, tyypistä, sijainnista, hakijan toiveista sekä hakijoiden määrästä.

Vaikuttavatko toivealueiden määrä ja toiveet esim. asunnon varustelutasosta asunnon saamiseen?

Kyllä vaikuttavat. Asunnon saannin mahdollisuuksiin hakija voi vaikuttaa laittamalla hakemukseen mahdollisimman paljon aluetoiveita ja toisaalta vain ne toiveet asunnon varustetasolle ja talotyypille, joita hakija pitää itselleen välttämättöminä (huoneistosauna, parveke/piha, rivitalo jne.). Samalla tavalla on merkitystä hakijan ilmoittamalla maksimivuokralla. Hakemusta täyttäessä on hyvä huomioida, että hakijalle ei tarjota muuta kuin hänen toivomukset täyttävä huoneisto.

Voinko asiakaspalveluun soittamalla nopeuttaa asunnon saantia?

Puhelinsoitot eivät nopeuta asunnon saantia. Palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti, huomioiden myös ne hakijat, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa meihin yhteyttä.

Millä perusteella asunnot vuokrataan?

Asuntojen vuokraaminen perustuu tarveharkintaan. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Tavoitteena on, että vapautuvat asunnot tarjotaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa oleville hakijoille, pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen.

Saavatko kaikki hakijat kauttanne vuokra-asunnon?

Asuntokannastamme vapautuu noin 90 vuokra-asuntoa kuukaudessa. Käsittelyssä olevia asuntohakemuksia rekisterissämme on koko ajan yli 5 000 kpl. Vapautuvien asuntojen pienen määrän ja toisaalta hakijoiden suuren määrän vuoksi emme pysty tarjoamaan asuntoa kaikille hakijoille.

Voinko alivuokralaisena jäädä asuntoonne, kun päävuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen?

Myös alivuokralaisen vuokrasopimus päättyy, kun päävuokralainen irtisanoo oman vuokrasopimuksensa. Automaattisesti et voi asuntoon jäädä, vaan sinun tulee toimittaa asuntohakemus. Vapautuvaan asuntoon asukasvalinta tehdään huomioiden myös muut asunnonhakijat.

Voiko alaikäinen vuokrata asunnon?

VAV tekee vuokrasopimuksia vain täysi-ikäisten henkilöiden kanssa. Alaikäinen asunnonhakija ei voi saada meiltä omaa vuokra-asuntoa. Vuokrasopimus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin hakija täyttää 18 vuotta.

Miksi vanhan asunnon vakuusmaksua ei voida siirtää uuteen asuntoon?

Vakuusmaksu on huoneistokohtainen. Vakuuden palautuksen ehtona on se, että asunto on pidetty kunnossa ja että vuokralaisella ei ole vuokrarästejä. Vuokralaisen vanhan asunnon vakuusmaksu voidaan palauttaa hänelle vasta vuokrasopimuksen päättymiseen jälkeen, kun VAV on tarkistanut, että edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet. Vakuutta ei siksi voida siirtää vanhasta asunnosta uuteen.

Miten palvelutaloasuntoa haetaan?

VAV omistaa useita palvelutaloja, mutta niiden asuntoja ei haeta suoraan VAV:lta. Palvelutalojen toiminnasta vastaa Vantaan kaupunki, ja palvelutaloasuntoja haetaan Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta. Lisätietoa palveluasunnoista ja niiden hakemisesta löydät täältä.

Ajankohtaista