Asukastilaisuudet

Uudellamaalla ei ole enää voimassa olevia alueellisia yleisötilaisuuksia ja tapahtumia koskevia rajoituksia.

Talojen asukaskokouksia voi alkaa pitämään kevään aikana, kuitenkin huomioiden hygieniavaatimukset.

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti kaikissa yleisissä tiloissa on huolehdittava, että:

  1. osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
  2. osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä koskevat toimintaohjeet; ja
  3. osallistumistilat pidetään puhtaina.

Lisäksi osallistujien oleskelu tulee järjestää väljästi ja sijoittaa mahdolliset istumapaikat riittävän etäälle toisistaan.

Osallistuthan tilaisuuksiin vain täysin terveenä.

Suosittelemme asukastilaisuuksissa kasvomaskin käyttöä!