Lemmikit ovat tervetulleita

Lemmikkien pitäminen on sallittua VAV:n asunnoissa. Sen sijaan ammattimainen koirien, kissojen tai muiden eläinten kasvattaminen tai hoitaminen ei ole sallittua. Jos asuntoa käytetään tällaiseen toimintaan, voi se johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Omistajan tulee huolehtia siitä, ettei lemmikki pääse säikyttelemään muita asukkaita tai aiheuttamaan vaaraa ja vahinkoa. Omistajan tulee pitää huolta myös siitä, ettei koira haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritse asuinympäristöä.

Kotieläinten ei saa antaa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Eläinten pesu kiinteistön yleisissä tiloissa on kielletty. Omistaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset lemmikin aiheuttamat vahingot.

Koirat

Järjestyslain mukaan koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueella, myös talon pihamaalla. Koiran omistajan on pidettävä huolta, ettei koira pääse edes kytkettynä lasten leikkipaikoille tai hiekkalaatikoille. Lisäksi järjestyslaki velvoittaa korjaamaan pois koiran kulkuväylille jättämät ulosteet koiraa ulkoilutettaessa.

Kissat

Kissaa ei järjestyslain mukaan ole pakko pitää kytkettynä taajama-alueella. Omistajan tulee kuitenkin lain mukaan huolehtia, ettei kissa pääse lasten hiekkalaatikoille tai leikkipaikoille.

Kissan ulkoiluttamisessa on tärkeää ottaa naapurit huomioon ja keskustella heidän kanssaan asiasta. Suositeltavaa on, että kaupunkialueella kissaa ulkoilutetaan vain valvotusti, sillä taajamassa vapaana liikkuvaa kissoja uhkaavat monet vaarat, ja niillä on usein voimakas saalistusvietti.

Ajankohtaista