Remontit ja korjaukset

VAV:n korjaus- ja kunnossapitotoiminnon tarkoituksena on ylläpitää VAV:n omistamien kiinteistöjen arvoa korjaus- ja kunnossapitotöillä, jotka kohdistetaan ja ajoitetaan kiinteistöjen rakennusten rakenteisiin, taloteknisiin järjestelmiin sekä piha-alueisiin siten, että työt voidaan suorittaa kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähän asumishaittaa aiheuttaen.

Korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnittelu perustuu kiinteistöjen kuntokartoitusten pohjalta tehtyihin pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmiin, jotka päivitetään vuosittain.

Korjaus- ja kunnossapitotyöt rahoitetaan asuntojen vuokriin sisältyvällä jaksottaisten korjausten osuudella, jonka suuruus päätetään vuosittain budjetin laadinnan yhteydessä. Päätös perustuu seuraavalle vuodelle suunnitellun korjausohjelman kustannusarvioon.

Jaksottaisten korjaustöiden osuus sisältyy kaikkiin VAV:n omistamien kiinteistöjen asuntovuokriin riippumatta siitä mihin kiinteistöön korjaustyöt kunakin vuonna kohdistuvat.

Menettelyllä taataan se, että suuretkaan korjaustyöt eivät johda muuta VAV:n asuntokantaa suurempiin vuokriin korjaustyön alaisessa kiinteistössä kyseisenä vuonna.

Ajankohtaista