Sähkö

Oman turvallisuutesi vuoksi sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttama asentaja. Asukkaan tulee itse hankkia ja vaihtaa lamput, sulakkeet ja loisteputket. VAV suosittelee käyttämään energiansäästölamppuja.

Osaan asunnosta ei tule sähköä

Jos asunnostasi puuttuu osasta huoneista sähkö, on vika usein palaneessa sulakkeessa. Sulake voi palaa rikkoutuneen sähkölaitteen myötä tai ylikuormituksen johdosta. Sulakkeen vaihtaminen sekä takaisin toimintakuntoon kytkeminen kuuluu asumisen aikana asukkaan tehtäviin. Jos sulake palaa toistuvasti, voit kokeilla sähkölaitteiden kytkemistä yksitellen verkkoon ja näin ollen varmistua, ettei vika ole omissa elektronisissa laitteissasi tai sulakkeen ylikuormittumisessa.

Tulppasulaketta vaihtaessasi varmista, että sulakkeen suuruus vastaa nykyistä suuruutta. Palaneen sulakkeen tunnistaa siitä, että nasta sulakkeen päästä on irronnut. Ennen sulakkeen vaihtoa on tärkeää tutustua ohjeisiin, jotka koskevat sulakkeiden vaihtoa. Hyviä ohjeita löytyy mm. Tukesin verkkosivuilta. Mikäli sulakkeen ympärillä oleva posliini on rikkoutunut, älä vaihda sulaketta itse vaan tee suoraan asiasta vikailmoitus huoltoyhtiöön. Sulakkeita saa ostettua tavallisista ruokakaupoista.

Uudemmissa kiinteistöissä on automaattisulakkeet, jolloin sulakkeen palaessa tai lauetessa sulaketaulun kytkin menee 0 asentoon. Palauttamalla sulakkeen I asentoon pitäisi sähköjen ja toiminnan palautua ennalleen.

Toisinaan asunnossa olevan sulaketaulun sulakkeiden vaihtaminen tai palauttaminen ei auta. Tuolloin vika on todennäköisesti asunnon noususulakkeissa ja niiden vaihdosta vastaa huoltoyhtiö. Mikäli et siis saa asuntoosi sähköjä palautetuksi omin toimin, ota yhteys asuinkiinteistösi huoltoyhtiöön.

Lamppujen vaihto

Asumisen aikana lamppujen ja sytyttimien vaihto kuuluu normaalisti asukkaan tehtäviin. Loisteputkilamppujen vaihdon yhteydessä myös lampun sytytin kannattaa vaihtaa. Sytytin sijaitsee lampun rungossa jommassakummassa päässä lamppua. Lampun suojakupua irrottaessa kannattaa olla varovainen, ettei kupu tai suoja rikkoudu sitä irrotettaessa. Irrottamalla ensin palaneen lampun, sytyttimen tai molemmat, varmistut, että hankit tilalle oikeanlaisilla tehoilla ja kannoilla olevat tuotteet.

Palaneet lamput tulee hävittää vaihdon jälkeen asianmukaisesti SE-laitteita myyviin myymälöihin, SER-keräyspisteisiin tai vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

Joissain vuoden 2010 jälkeen valmistuneissa VAV-kodeissa on kiinteitä LED-valaisimia, joista asukas ei pysty itse irrottamaan tai vaihtamaan lamppua. Jos tällainen lamppu rikkoutuu tai lakkaa toimimasta, ota yhteyttä talosi huoltoyhtiöön, joka järjestää lampun vaihdon.

Vikavirtasuoja

Pistorasiassa saattaa olla vikavirtasuoja, joka laukeaa esim. viallisen tuotteen käytön yhteydessä tai ylikuormituksen seurauksena, tällöin pistorasiaan ei enää tule sähköä. Vikavirtasuojalliset pistorasiat sijaitsevat usein kylpyhuoneessa. Mikäli pistorasiaan, jossa on vikavirtasuoja ei tule sähköä, saat palautettua rasian toimintakuntoon palauttamalla vikavirkakytkimen I-asentoon.

Pistorasiassa on testipainike, jolloin vikavirran pitäisi laueta. Vikavirtasuoja kannattaa testata säännöllisesti esimerkiksi neljännesvuosittain. Kun pistorasia on testattu, palautetaan vikavirtakytkin asentoon I.

Kattorasiat

Kattorasioihin kytketään erilliset asukkaan hankkimat valaimiset. Suosittelemme, että kattorasioihin käytetään niihin sopivia valaisimia. Mikäli kuitenkin liität kattorasiaan valaisimen, joka vaatii muutoksia rasiassa, tulee sinun varmistaa mahdollisen poismuuton yhteydessä, että rasia palautetaan siihen kuntoon kuin se on ollut asuntoon muuttaessasi. Suosittelemme, että kaikki kytkennät tehdään asianmukaisesti ja turvallisesti sähköasentajan toimesta.

Kattorasiat voivat vanhemmissa kiinteistöissä olla sokeripalallisia. Tällöin kattorasian varustukseen kuuluu koukku, kansi ja sokeripala. Sokeripala on osa kattorasiaa ja se tulee jättää asuntoon mahdollisen poismuuton yhteydessä.

Varmistahan aina ennen asennuksia, että valaisimen kytkin on off-asennossa.

Muut sähkölaitteet ja varusteet

Mikäli katkaisijoissa, kansissa, pistorasioissa, saunan kiukaassa, antennirasiassa ilmenee vikoja, ilmoitathan niistä asuinkiinteistösi huoltoyhtiöön.

Saunan kiukaiden osalta huomioitavaa on, että kiukaiden kivien vaihto asuntosaunojen osalta asumisen aikana kuuluu asukkaan vastuulle.

Lisäksi suosittelemme, että ennen antennirasioissa olevien vikojen ilmoittamista huoltoyhtiöön, asukas varmistaa, ettei vika ole asukkaan omissa laitteissa tai kytkennöissä.

Ajankohtaista