Sidosryhmien osallistaminen

VAV-konserni on olemassa asukkaitaan varten ja perustehtävämme on tarjota kohtuuhintaista sekä laadukasta asumista vantaalaisille. VAV-konsernin toimitusketju sisältää monipuolisesti kiinteistöalan toimijoita ja osapuolia.

Yhtiön merkittävimpiin sidosryhmiin kuuluvat omistaja Vantaan kaupunki, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Palveluyhteistyökumppanit ja IT-järjestelmien toimittajat sekä tärkeimpinä henkilöstö ja asukkaat. Osa sidosryhmistämme on omistajan toiminnasta riippuvaisia ja osa oman kilpailutus- ja hankintaprosessimme avulla määräytyneitä.

Edellä mainittujen lisäksi olemme jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Rakli, KOVA ry, Green Building Council ja Helsingin seudun kauppakamari.

Omistaja – Vantaan kaupunki

VAV-konserni on Vantaan kaupungin omistama osakeyhtiö. Omistaja asettaa konsernin toiminnalle tavoitteet ja raamit konserniohjeistuksessaan omistajaohjauksen mukaisesti. Lisäksi heillä on rooli maankäytön hallinnassa sekä yhtiön rahoituksen järjestämisessä.

Asukkaat

VAV toteuttaa jatkuvaa asukastyytyväisyyden mittausta WheelQ:n NPS-mittarin avulla. Kysely lähetetään niin asuville kuin sisään- ja poismuuttaville asukkaille. Lisäksi asukasaktiiveille lähetetään vuosittain syksyllä kysely heidän näkemyksestä asukasaktiivien ja VAV:n yhteistyön toimivuudesta ja toiminnan kehittämisestä.

Asukastoiminnalla on merkittävä rooli VAV:n toiminnassa sekä sujuvassa ja laadukkaassa asumisessa. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvalla asukastyytyväisyyskyselyllä (NPS=Net promoter score) sekä tarvittaessa pienemmillä tiettyyn asiaan ja/tai palveluun kohdistetuilla kyselyillä. Vuonna 2020 tehtiin mm. asukasaktiivi- ja pihojen toimenpideohjelmakyselyt.
Asukkaidemme yksilökohtaisiin tarpeisiin vastataan asumis- ja vuokraneuvonnalla sekä laadukkaalla asiakaspalvelulla.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneihin kuuluvat VAV:n palveluista vastaavat ulkoiset yhteistyökumppanit, kuten rakennusurakoitsijat ja huolto-, siivous- ja viherhoidon palveluyritykset. Yhteistyökumppaneihin voidaan lisäksi lukea muut vuokrataloyhtiöt. Palveluyhteistyökumppanit kilpailu-tetaan määräajoin julkista hankintalakia noudattaen. Yhteistyötä ja toimintaa kehitetään määrittämällä toiminnannalle ja palvelun laadulle liittyviä yhteisiä tavoitteita jo kilpailutusvaiheessa. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyöpalaverissa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla.

Henkilöstö

VAV-konsernin henkilöstö koostuu eri alojen asiantuntijoista. VAV-konserni huolehtii aktiivisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista sekä ammattitaidosta. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain ulkopuolisen tekijän toimesta ja tulokset käydään läpi yhteisesti koko henkilökunnan kanssa. Lisäksi kannustamme henkilöstöämme osaamisensa kehittämiseen työn ohessa.

Ajankohtaista