01/2021

Vuoden ensimmäisessä VAV Yhtymän hallituksen kokouksessa 9.2. päätettiin seuraavista asioista:

  • Hyväksyä tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös.
  • Hyväksyä päättyneen tilikauden vuokrasaatavien kirjaaminen luottotappioiksi.
  • Hyväksyä hallituksen toimikauteen liittyvä menettely, jonka mukaisesti hallituksen jäsenten valinta uudelle toimikaudelle käsitellään kevään 2021 kuntavaaleista johtuen poikkeuksellisesti ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2021, ja että nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu uuden hallituksen valintaan saakka.
  • Kutsua koolle varsinainen yhtiökokous käsittelemään yhtiöjärjestykseen kirjatut asiat hallituksen jäsenten valintaa lukuun ottamatta, ja ehdotettiin, ettei osinkoa tulla jakamaan.
  • Antaa VAV Asunnot Oy:lle lupa ottaa Vantaan kaupungin kilpailuttama vuokratalokorkotukilaina Perintökuja 9:n rakennettavan asuintalon rakennustöiden aloittamista varten.
  • Antaa VAV Palvelukodit Oy:lle lupa ottaa lisää vuokratalokorkotukilainaa Ruukkukuja 7:n muutostöiden toteuttamista varten. Lisälainatarve perustuu rakennussuunnitelmien tarkistuksiin.

Ajankohtaista