01/2022

Kokous 11.1.2022

Päätettiin tiedottaa kohta 6, Väliaikaisen toimitusjohtajan nimeäminen ja nykyisen toimitusjohtajan nimikkeen muutos.

6            VÄLIAIKAISEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMEÄMINEN JA NYKYISEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTOS

VAV Yhtymä Oy:n hallitus on 21.12.2021 myöntänyt nykyiselle toimitusjohtajalle pyynnöstä eron 1.3.2022 alkaen. Uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ja nykyisen toimitusjohtajan lomien vuoksi on tarpeen nimetä väliaikainen toimitusjohtaja konsernin kaikkiin yhtiöihin siihen asti, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Koska yhtiössä ei voi olla yhtä aikaa kahta toimitusjohtajaa, pitää nykyisen toimitusjohtajan nimike muuttaa esim. vanhemmaksi neuvonantajaksi toimitusjohtajasopimuksen päättymiseen asti. Vastaava päätös tehdään myös tytäryhtiöiden VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n ja VAV Hoiva-asunnot Oy:n hallituksissa.

6.1
Päätös: Päätettiin nimetä 17.1.2022 alkaen VAV Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n ja VAV Hoiva-asunnot Oy:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Lasse Käck.

6.2
Päätös: Päätettiin nimetä 17.1.2022 alkaen nykyinen toimitusjohtaja Teija Ojankoski vanhemmaksi neuvonantajaksi 28.2.2022 asti. Tämä vapauttaa Teija Ojankosken kaikista toimitusjohtajan vastuista.

Ajankohtaista