02/2021

VAV Yhtymän hallituksen kokouksesssa 2.3. päätettiin seuraavat asiat:

  • Päivitettiin VAV-konsernin hankintaohje Vantaan kaupungin hankintaohjeen päivitykseen perustuen.
  • Hyväksyttiin maanomistajien välinen sopimus Myyrmäen kortteleiden 15500 ja 15501 asemakaavamuutosta ja autopaikkatonttien yhteisomistuksen purkamista koskien.
  • Päätettiin antaa VAV Asunnot Oy:lle lupa tehdä hankintasopimukset lämpö-, vesi- ja viemärilaitteidenhuolto- ja korjaustöitä koskeneen hankintalain mukaan kilpailutetun hankkeen voittaneiden toimijoiden kanssa: Uudenmaan Lämpötekniikka Oy ja KRS-Yhtiöt Oy.
  • Päätettiin antaa VAV Asunnot Oy:lle lupa tehdä hankintasopimukset viherhoitopalveluita koskeneen hankintalain mukaan kilpailutetun hankkeen voittaneiden toimijoiden kanssa: Rata ja Talohuolto RTH Oy, Oy K Nyberg Ab, Vihertaso Oy.

Ajankohtaista