03/2022

Kokous 8.2.2022

Päätettiin tiedottaa kohta 8, Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8            TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

8.1         Luottotappioiden käsittely tilinpäätöksessä

Päätös: Päätettiin hyväksyä talousjohtaja Jaana Schönbergin selvityksen mukainen vuokra- ym. saatavien kirjaaminen luottotappioiksi VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätöksessä 1.1.–31.12.2021.

8.2         VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1.–31.12.2021 käsittely

Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen) sekä hyväksyä konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2021 (konsernituloslaskelma ja konsernitase liitetietoineen).  Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan raportti tilikauden 2021 tilintarkastuksesta.

8.3         Taloussuunnitelman toteutuminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi yhtiön taloussuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2021.

 

 

 

Ajankohtaista