10/2021

Kokouksessaan 5.10. hallitus päätti menettelyohjeiden antamisesta VAV Asunnot Oy:n ja VAV Palvelukodit Oy:n yhtiökokouksille hallitusten jäsenten valintaa uudelle toimikaudelle, yhtiöjärjestyksen muuttamista ja omistajapoliittisten ohjeiden hyväksymistä koskien.

 

 

Ajankohtaista