10/22

VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokous 4.10.2022.
Tiedotetaan kokouksen pöytäkirjasta seuraavat kohdat

TARJOUKSEN PÄIVITTÄMINEN / RETIISIKUJA 2:N UUDISKOHTEEN
RAKENTAMINEN / VAV ASUNNOT OY

Hanke on laajemmin käsitelty VAV Yhtymä Oy:n kokouksessa 5/22 5.4.2022.
Esitys tuodaan uudelleen hallituksen käsiteltäväksi, koska saatu tarjous on
muuttunut siitä, mitä hallitus on aiemmin päättänyt. Aikaisempi saatu tarjous ei
mennyt läpi ARA:ssa, joka antoi hankkeen suunnitelmille ja kustannuksille
hylkäävän päätöksen.

VAV Asunnot Oy on pyytänyt urakkatarjouksia Hiekkaharjuun, osoitteeseen
Retiisikuja 2, 01350 Vantaa, rakennettavaa vuokrakerrostaloa varten. Kohteen
bruttoala on 4282 m² ja asuntojen keskipinta-ala on 45,9 m². Asuntoja
kohteeseen tulee 62 kappaletta.

KVR-urakka kilpailutettiin käyttäen avointa menettelyä. Määräaikaan
mennessä tarjouksensa antoi yksi rakennusliike. Tarjouksen antoi Fira Oy
hintaan euroa 8 208 822,00 (alv 0 %), 10 178 939,28 euroa (sis. alv 24 %).
Tarjous sisältää KVR-urakan (suunnittelu kuuluu KVR-urakkaan),
rakennustyömaan vesikattovaiheen sääsuojauksen ja pysäköintipaikkojen
rakentamisen. Myöhemmin Fira Oy on selonottoneuvotteluissa päivittänyt
tarjoustaan johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta kustannusten noususta
sekä muuttuneista viitesuunnitelmista. Alkuperäisen tarjouksen
viitesuunnitelmissa kohteen huoneistoneliöt olivat 2665 m² ja asuntojen
lukumäärä 59. Päivitetyn tarjouksen huoneistoneliöt ovat 2844 m² ja asuntojen
lukumäärä on 62. Päivitetty tarjous on annettu hintaan 8 963 187,10 (alv 0
%), 11 114 352,00 euroa (sis. alv 24 %).

Liitteenä hankintailmoitus, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko sekä
Fira Oy:n alkuperäinen ja päivitetty tarjous. (Liitteet 3-7)

Päätös: Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan KVR-urakkasopimus
hankkeen Retiisikuja 2 toteuttamiseksi VAV Asunnot Oy:n ja Fira Oy:n välillä.
Urakkasopimus allekirjoitetaan sillä edellytyksellä, että Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA hyväksyy hankkeen rakennussuunnitelmat ja
kustannukset VAV Asunnot Oy:n esityksen mukaisesti.

Ajankohtaista