12/2021

Kokouksessa päätettiin

  • hyväksyä 1.3.2022 alkaen perittävät VAV Yhtymä Oy:n vuokrat
  • hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä koskeva toimintasuunnitelma, toimintasuunnitelman mittarit ja hallituksen vuosikello vuodelle 2022
  • hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä koskeva talousarvio vuodelle 2022
  • hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä koskeva riskikartoitusraportti vuodelle 2022.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 asukastilintarkastuksen lausunto rajoitusten alaisten kiinteistöjen vuokran määrityksestä.

Ajankohtaista