12/22

VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokous 13.12.2022.
Tiedotetaan kokouksen pöytäkirjasta seuraavat kohdat

6 VAV-KONSERNIN STRATEGIA VUOSILLE 2023-2027
6.1
Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtaja Mirka Saarholman esitys VAV-konsernin
päivitetyksi strategiaksi vuosille 2023–2027. (Liite 2).
6.2
Päätös: Lisäksi hallitus kävi keskustelua strategian pohjalta tehtävän
toimintasuunnitelman sisällöstä ja teki siihen ehdotuksia lisättäväksi.

7 1.3.2023 ALKAEN PERITTÄVÄT VUOKRAT
7.1
Päätös: Merkittiin tiedoksi talousjohtaja Jaana Schönbergin selvitys
vuokranmäärityksestä ja talousarviosta.
7.2
Päätös: Päätettiin hyväksyä 1.3.2023 alkaen perittävät vuokrat. (Liite 3)

8 VAV-KONSERNIN YHTIÖIDEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA
RISKIKARTOITUKSEN PÄIVITYS
8.1
Päätös: Päätettiin hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä ja VAV Yhtymä Oy:tä koskevat
talousarviot vuodelle 2023. (Liitteet 4 ja 5).
8.2
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 asukastilintarkastuksen lausunto rajoitusten
alaisten kiinteistöjen vuokran määrityksestä. (Liite 6)
8.3
VAV Yhtymä Oy:n hallitus on hyväksynyt päivitetyn riskikartoitusraportin
kokouksessaan 7.12.2021. Raportti on päivitetty 1.12.2022 vastaamaan
nykytilannetta. (Liite 7)
Päätös: Päätettiin hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä koskeva riskikartoitusraportti
vuodelle 2023.

12 PTS-KORJAUSTEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023
12.1
Päätös: Hyväksyttiin VAV-konsernin ja VAV Yhtymä Oy:n PTS-korjausten
talousarvio vuodelle 2023. (Liite 10)
12.2
Päätös: Merkittiin tiedoksi rullaavan PTS-korjausbudjetin 1. jakso. (Liite 11)

Ajankohtaista