4/2021

VAV Yhtymä Oy:n hallituksessa käsiteltiin uuden tytäryhteisön (VAV Hoiva-asunnot Oy) perustamista ja talousjohtajalle uuteen yhtiöön myönnettävää prokuraa.

Ajankohtaista