7/2021

VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokouksessa

  • päätettiin hyväksyä ohjeelliset investointi- ja rahoitussuunnitelmia koskevat tavoitteet asetettavaksi VAV-konsernille vuosille 2022-2025
  • päätettiin päivittää VAV-konsernin yhtiöiden hallitusten työjärjestystä.

Ajankohtaista