7/22

VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokous 7.6.2022.
Tiedotetaan kokouksen pöytäkirjasta seuraavat kohdat

KIINTEISTÖNHOIDON UUDELLEENJÄRJESTELY / KIINTEISTÖHUOLTO

Hankinnan tunniste:
398884
Julkaistu Hilmassa:
1.5.2022
Tarjousten vastaanottamisen määräaika:
31.5.2022

Saapuneita tarjouksia määräaikaan mennessä:5 kpl
Liitteenä hankintailmoitus, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko sekä
ISS Palvelut Oy:n sekä SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n tarjoukset. (Liitteet 4a-e).
Voittaneet tarjoukset ovat antaneet ISS Länsi-Vantaan palvelualueelle 1 sekä
SOL Itä-Vantaan palvelualueelle 2. Tarjouskilpailussa seuraavaksi molemmilla
alueilla on sijoittunut Palmia (Liite 4f), jonka kanssa hankintasopimus voidaan
tehdä, jos ensisijaisten tarjoajien ISS:n ja SOL:n selonotto- tai
sopimusneuvotteluissa ilmenee este hankintasopimuksen tekemiselle.
Hankintayksikön tavoitteena on hankkia vastuullinen yhteistyökumppani
Vantaalla sijaitsevien VAV-konsernin omistamien asuin- sekä
palvelukiinteistöjen huoltopalveluihin.

Tämä hankinta on osa laajempaa hankintakokonaisuutta, jossa kilpailutetaan
yhteensä kolme kiinteistönhoidon palvelukokonaisuutta. Kokonaisuudet
Keskitetty asiakaspalvelu sekä Avainhallinnan ja lukituksen palvelu on
käsitelty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 5/22 5.4.2022.

VAV-konsernin kiinteistöt on jaettu kahteen palvelualueeseen, joille
molemmille valitaan omat toimittajat. Hankintapäätöksen tekoperusteena on
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun
50 %. Laadulliset tekijät on pisteytetty ja ne vaikuttavat hankintapäätökseen.

Sopimuskauden tavoitealkamisaika on 1.11.2022 ja sopimus on voimassa
toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimittajan ensimmäinen
mahdollinen irtisanomisajan alkamisen ajankohta on 1.12.2024. Tilaajan
ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamisen ajankohta on 1.12.2023.

8.1
Päätös: Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan hankintasopimukset
kiinteistöhuollon toteuttamiseksi VAV Yhtymä Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, VAV
Palvelukodit Oy:n sekä VAV Hoiva-asunnot Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n sekä
SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n välillä. Päätös tehdään ehdollisena edellyttäen,
että toimittajien kanssa pidettävissä selonotto- tai sopimusneuvotteluissa ei
ilmene tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai muuta huomioitavaa.

8.2
Päätös: Mikäli ISS:n tai SOL:n selonotto- tai sopimusneuvotteluissa ilmenee este
hankintasopimuksen tekemiselle, päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja
allekirjoittamaan hankintasopimukset kiinteistöhuollon toteuttamiseksi VAV
Yhtymä Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n sekä VAV Hoivaasunnot
Oy:n ja Palmia Oy:n välillä. Päätös tehdään ehdollisena edellyttäen,
että toimittajien kanssa pidettävissä selonotto- tai sopimusneuvotteluissa ei
ilmene tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai muuta huomioitavaa.

Ajankohtaista