9/2022

VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokous 6.9.2022.
Tiedotetaan kokouksen pöytäkirjasta seuraavat kohdat

OSAVUOSIKATSAUS 31.7.2022
Talousjohtaja Jaana Schönberg esittelee konserniyhtiöiden talouden
osavuosikatsaukset ajalta 1.1.-31.7.2022. Liitteenä VAV Yhtymä Oy:n, VAV
Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n ja VAV Hoiva-asunnot Oy:n taseet ja
tuloslaskelmat 31.7.2022 (Liitteet 3-10).
Päätös: Merkittiin tiedoksi VAV-konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset ajalta 1.1.-
31.7.2022.

Ajankohtaista