Usein kysyttyä

Asiakaskyselyt uudistuvat, kysely kaikille asukkaille lokakuussa

VAV uudistaa asiakaskokemuksen mittaamista ja johtamista loppuvuoden aikana. Muutoksilla tavoitellaan mm. kyselyiden vaikuttavuuden sekä vastausaktiivisuuden parantamista. Asumisen aikaisten sekä sisään- ja poismuuttokyselyiden lisäksi mittaamme jatkossa myös asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalvelun yhteydenottojen onnistumiseen. 

Lähetämme kaikille asukkaille asumisen aikaisen kyselyn 26. – 27.10.2022. Näin saamme kattavan pohja-aineiston uusien palvelusopimustemme lähtötiedoksi sekä tavoitetason määrittämiseksi. Vastaathan kyselyyn, johon saat linkin tekstiviestillä! Kuukausittaiset asumisen aikaiset kyselyt käynnistämme jälleen maalis-huhtikuussa 2023.  

Sisään- ja poismuuttavien asiakkaiden kyselyt jatkuvat 1.11.2022 alkaen uusitulla mallilla.