Asukaskyselyn tulokset kertovat – tärkeintä vuokra-asumisessa on kohtuuhintaisuus ja asunnon sijainti

Toteutimme tänä syksynä asukaskyselyn, jonka avulla selvitimme asukkaidemme mielipiteitä tiettyihin asumisen teemoihin liittyen. Vastauksia kertyi reippaasti yli 200 – kiitos kaikille kyselyyn vastanneille asukkaillemme! Vastausten avulla saimme tärkeää tietoa siitä, mitkä asiat asukkaat kokevat erityisen tärkeiksi vuokra-asumisessa.  

Vastauksista nousi esiin, että vuokra-asumisessa tärkeänä pidettiin etenkin kohtuuhintaista vuokratasoa ja asunnon sijaintia. Nämä olivat myös tärkeimmät syyt, joiden takia kyselyyn vastanneet ovat valinneet VAV:n vuokra-asunnon kodikseen. 

Myös asunnon laadukkuus ja asuinalueen viihtyvyys olivat vuokra-asumisessa tärkeäksi koettuja asioita. Toisaalta niitäkin tärkeämmäksi koettiin vuokranantajan hyvä maine, mikä oli myös syy valita VAV vuokranantajaksi.