Asukkaat pitävät asukastoimintaa tärkeänä

Lähetimme kesäkuun alussa kyselyn asukastoiminnan kehittämiseksi. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden näkemyksiä sekä asukastoiminnan nykytilasta että saada kehitysideoita toimintaan. Kysely lähetettiin lähes 8 400 asukkaalle, vastauksia saimme noin 1 600.

Yleisesti ottaen asukkaat pitivät asukastoimintaa melko toimivana tai toimivana. Yli puolet vastaajista piti asukastoimintaa merkityksellisenä tai erittäin merkityksellisenä. Tärkeiksi seikoiksi koettiin vaikutusmahdollisuudet talon asioihin ja hyvä yhteishenki. Vastaajia mietitytti keinot, millä useampia asukkaita saisi kiinnostumaan asukastoiminnasta.

Kyselyn tulokset käydään läpi puheenjohtajistossa ja Asumisen päivässä syyskuussa. Tuloksia hyödynnetään asukastoiminnan ohjeistusten päivittämisessä. Päivitystyö tehdään yhteistyössä puheenjohtajiston kanssa.

Vastaajien kesken arvottiin leffalippupaketteja, ne on arvottu ja onnekkaille voittajille ilmoitettu palkinnoista henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille!