Asumisneuvojat auttavat asukkaita

VAV on ollut uranuurtaja asumisneuvonnan saralla. Asumisneuvonta aloitettiin asukkaiden avuksi jo vuonna 1998. Silloin asumisneuvontaa tuotiin Suomeen EU:n Urban -hankkeen mukana sosiaalinen isännöinti -nimellä. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää häätöjä.

Tänäkin päivänä VAV:n asumisneuvojat auttavat, jos asukkaalla on tilapäisiä maksuvaikeuksia tai jos asuinyhteisössä on poikkeavaa asumiskäyttäytymistä. Asumisen pelisääntöjä pitää noudattaa kaikkien talon asukkaiden asumisrauhan ja -viihtyvyyden takaamiseksi.

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Voi tulla yllättäviä menoja, aika työpaikkojen vaihdon välissä voi venähtää tai sairaus vaikeuttaa asioiden hoitamista. Siksi vuokran maksaminen voi joskus olla hankalaa. Pian postiluukusta putoaakin VAV:n kirje, joka muistuttaa asiasta. Mitä tehdä, jos rahat ovat tiukoilla ja vuokranmaksu vaikeaa?

Silloin asukkaan kannattaa ottaa yhteyttä VAV:n vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan mahdollisimman pian. Asumisneuvonnassa asukkaita auttavat asumisneuvoja Mervi Rytkönen ja Noora Seinä. Ammattilaisen apu varhaisessa vaiheessa helpottaa ratkaisun löytämistä.

Suunnitelma talouden hoitoon

Lyhyesti sanottuna asumisneuvojien tehtävä on turvata asukkaiden asumista. Käytännössä se merkitsee neuvontaa tilapäisissä maksuvaikeuksissa oleville. Kun asukkaalla on maksuvaikeuksia, asumisneuvoja käy läpi hänen talouttaan ja auttaa suunnittelemaan, miten tilanteesta voi selvitä esimerkiksi maksusuunnitelman avulla.

Maksusuunnitelma voi pitää asukkaan tiukoilla vähän aikaa. Pitämällä kiinni sovituista asioista hän voi kuitenkin turvata asumisensa ja saada samalla uusia voimavaroja oman elämänsä viemiseksi eteenpäin.

Vastuu on loppukädessä aina asukkaalla itsellään. Asumisneuvoja on rinnalla kulkija, joka yrittää löytää ratkaisun yhdessä asukkaan kanssa – ei hänen puolestaan.

Nopeus hyödyttää kaikkia

Maksuvaikeuksissa olevia asiakkaita muistutellaan viipymättä, kun vuokra tai sen osa jää ensimmäisen kerran maksamatta. Maksumuistutus velasta lähtee asukkaalle nopeasti velkaantumisen jälkeen.

VAV pyrkii tietenkin pitämään omat saatavansa kurissa, mutta nopealla toiminnalla tavoitellaan myös asiakkaiden parasta. Maksamattomat vuokrat vaikuttavat suoraan muiden vuokralaisten vuokratasoon.

Mitä varhaisemmin ongelmiin päästää tarttumaan, sitä helpompaa ratkaisun löytäminen on. On paljon helpompaa neuvotella 200 euron kuin 600 euron vuokravelasta.

Jos muistutuskirje ei auta ja velkaantuminen jatkuu, VAV vie asian oikeuteen. Monelle on yllätys, miten nopeasti tämä haaste tulee. Tilanne ei kuitenkaan ole menetetty, vaikka asia olisi jo edennyt oikeuteen.

– Jos kyseessä ovat pelkät maksuvaikeudet, vielä tuomionkin jälkeen meidän kanssamme voi sopia maksuista, kunhan asukas ottaa meihin itse yhteyttä, VAV:n talousjohtaja Jaana Schönberg toteaa.

Puuttuminen häiritsevään tai asunnon kuntoa vahingoittavaan asumiseen

Maksuvaikeuksissa olevien asukkaiden neuvonta on vain osa asumisneuvojien työstä. Asumisneuvojien työtehtäviin kuuluu myös isännöitsijän työparina oleminen erilaisten asumisen häiriötilanteiden selvittelyssä.

Häiriötilanteissa asumisneuvojan tehtävä on turvata paitsi muiden asumisrauhaa myös pyrkiä siihen, että asukas saa tarvitsemaansa apua häiritsevän käytöksen lopettamiseksi. Parhaimmassa tapauksessa asukas ymmärtää toimineensa väärin ja muuttaa käytöstään, jolloin asukas saa jatkaa asumistaan ja kaikkien talon asukkaiden asumisrauha paranee.

Sama pätee asunnon kuntoa vahingoittavaan asumiseen, kun asukas saadaan itse pitämään huolta kotinsa kunnosta ja siisteydestä tai hänelle löydetään siihen apua, asukas saa jatkaa asumistaan. Näin pidetään huolta myös kiinteistön kunnosta.

Asuminen voi päättyäkin

Joskus asukas ei kuitenkaan suostu tai pysty muuttamaan toimintatapojaan. Silloin on harkittava vuokrasopimuksen päättämistä muiden asukkaiden asumisrauhan, asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Jos rike ei ole vakava, vuokranantajan irtisanomassa sopimuksessa on vuokrasopimuksen ehtojen mukainen irtisanomisaika. Pahimmissa tapauksissa sopimus joudutaan purkamaan heti, jolloin asunnosta on poistuttava välittömästi.

Kerromme asiakkaalle, mitä ongelmista seuraa. Jos asukas ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, asuminen VAV:n asunnossa päättyy. Silloin hänen on mietittävä, mitä vaihtoehtoja hänellä on ja mihin hän voi mennä. Me emme voi tehdä enempää.

Varhaisella asumisneuvonnalla halutaan ohjata asiakkaita niin, että asuminen jatkuisi molempien osapuolien eduksi, talousjohtaja Jaana Schönberg korostaa. Toivomme, että asukkaat rohkaistuisivat ottamaan meidän asiantunteviin asumisneuvojiimme yhteyttä.

Asumisneuvonnan yhteystiedot löytyvät TÄSTÄ.