Asumisneuvojat auttavat asukkaita

VAV on ollut uranuurtaja asumisneuvonnan saralla. Asumisneuvonta aloitettiin asukkaiden avuksi jo vuonna 1998. Silloin asumisneuvontaa tuotiin Suomeen EU:n Urban -hankkeen mukana sosiaalinen isännöinti -nimellä. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää häätöjä.

Tänäkin päivänä VAV:n asumisneuvojat auttavat, jos asukkaalla on tilapäisiä maksuvaikeuksia tai jos asuinyhteisössä on poikkeavaa asumiskäyttäytymistä. Asumisen pelisääntöjä pitää noudattaa kaikkien talon asukkaiden asumisrauhan takaamiseksi.

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Tulee yllättäviä menoja, aika työpaikkojen vaihdon välissä voi venähtää tai sairaus vaikeuttaa asioiden hoitamista. Siksi vuokran maksaminen voi joskus olla hankalaa. Pian postiluukusta putoaakin VAV:n kirje, joka muistuttaa asiasta. Mitä tehdä, jos rahat ovat tiukoilla ja vuokranmaksu vaikeaa?

Silloin asukkaan kannattaa ottaa yhteyttä VAV:n vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan mahdollisimman pian. Ammattilaisen apu varhaisessa vaiheessa helpottaa ratkaisun löytämistä.

Suunnitelma talouden hoitoon

Lyhyesti sanottuna asumisneuvojien tehtävä on turvata asukkaiden asumista. Käytännössä se merkitsee neuvontaa tilapäisissä maksuvaikeuksissa oleville sekä puuttumista muita asukkaita häiritsevään tai asunnon kuntoa vahingoittavaan asumiseen.

– Kun asukkaalla on maksuvaikeuksia, voimme käydä yhdessä läpi hänen talouttaan ja tehdä maksusuunnitelman siitä, miten tilanteesta selvitään. Jos tilanne on todella tiukka, mietimme, voisiko joku muu taho kuten sosiaalinen luototus tai sosiaalitoimi auttaa asukasta, VAV:n asumisneuvojat Mervi ja Noora kertovat.

Maksusuunnitelma voi pitää asukkaan tiukoilla vähän aikaa. Pitämällä kiinni sovituista asioista hän voi kuitenkin onnistua ja saada samalla uusia voimavaroja oman elämänsä viemiseksi eteenpäin.

Vastuu on loppukädessä aina asukkaalla itsellään. Asumisneuvoja on rinnalla kulkija, joka yrittää löytää ratkaisun yhdessä asukkaan kanssa – ei hänen puolestaan.

Nopeus hyödyttää kaikkia

Talousvaikeuksissa oleviin asukkaisiin yritetään ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, kun vuokra tai sen osa jää ensimmäisen kerran maksamatta. Huomautus lähtee asukkaalle jo reilun kuukauden päästä.

VAV pyrkii tietenkin pitämään omat saatavansa kurissa, mutta nopealla toiminnalla tavoitellaan myös asiakkaiden parasta. Maksamattomat vuokrat vaikuttavat suoraan muiden vuokralaisten vuokratasoon.

Lisäksi on paljon helpompaa neuvotella 200 euron kuin 600 euron vuokravelasta. Mitä varhaisemmin ongelmiin päästää tarttumaan, sitä helpompaa ratkaisun löytäminen on.

Jos huomautuskirjekään ei auta, VAV vie asian oikeuteen. Monelle on yllätys, miten nopeasti tämä haaste tulee. Peliä ei kuitenkaan ole menetetty, vaikka asia olisi jo mennyt oikeuteen.

– Jos kyseessä ovat pelkät maksuvaikeudet, vielä tuomionkin jälkeen meidän kanssamme voi sopia maksuista, kunhan asukas ottaa meihin itse yhteyttä, VAV:n talousjohtaja Jaana Schönberg toteaa.

Häiriköt kuriin

Valtaosa asumisneuvojien työstä on neuvontaa maksuvaikeuksissa oleville. Työajasta loput on puuttumista muita häiritsevään elämään tai huoneiston huonoon hoitoon.

Häiriötilanteissa asumisneuvojan tehtävä on turvata paitsi muiden asumisrauhaa myös pyrkiä siihen, että asukas muuttaa käytöstään. Parhaimmassa tapauksessa asukas ymmärtää toimineensa väärin ja muuttaa käytöstään, jolloin asukas saa jatkaa asumistaan ja kaikkien talon asukkaiden asumisrauha paranee.

Sama pätee huoneiston huolelliseen hoitoon: jos asukas saadaan itse pitämään huolta kotinsa kunnosta ja siisteydestä tai hänelle löydetään siihen apua, ongelmaa ei enää ole.

Asuminen voi päättyäkin

Joskus asukas ei kuitenkaan suostu tai pysty muuttamaan toimintatapojaan. Silloin on harkittava vuokrasopimuksen päättämistä muiden asukkaiden asumisrauhan takaamiseksi. Jos rike ei ole vakava, vuokranantajan irtisanomassa sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Pahimmissa tapauksissa sopimus puretaan, jolloin asunnosta on poistuttava heti.

Kerromme rehellisesti, mitä ongelmista seuraa. Jos ihminen ei ota vastuuta omasta toiminnastaan, asuminen VAV:n asunnossa päättyy. Hänen on mietittävä silloin, mikä suunnitelma hänellä on, mihin hän voi mennä. Me emme voi tehdä enempää.

Varhaisella asumisneuvonnalla halutaan ohjata asiakkaita niin, että asuminen jatkuisi molempien osapuolien eduksi, Schönberg korostaa. Toivoisimmekin, että asukkaat rohkaistuisivat ottamaan meidän asumisneuvojiimme yhteyttä. Täällä on asiantuntijuutta, joka on asukkaan avuksi.

Asumisneuvonnan yhteystiedot löytyvät TÄSTÄ.