Asuntojen keskinäinen vaihto

VAV:lla on ollut aiemmin käytössä asuntojen niin sanottu keskinäinen vaihto, jossa kaksi vuokralaista vaihtaa asuntoa keskenään. Keskinäisissä vaihdoissa esiintyi kuitenkin ongelmia. Vaihtotilanteissa tarkastamme asunnon vaihtajien vuokranmaksun ja mahdolliset asumisen laiminlyönnit, emmekä voi tietosuojasyistä kertoa kielteistä vaihtopäätöstä vaihtajaosapuolille. Tämä aiheutti ristiriitatilanteita asunnon vaihtoa hakeneiden asukkaiden kesken, kuin myös VAV:n kanssa. Lisäksi asuntojen vaihtoja tehtiin usein ilman VAV:n lupaa.

Näistä edellä mainituista ristiriidoista johtuen VAV on luopunut keskinäisistä vaihdoista, ja nykyinen käytäntömme on tasapuolinen kaikkia VAV:n asunnon hakijoita kohtaan. Asunnon vaihtaja täyttää asuntohakemuksen, kun tarvitsee uuden asunnon. VAV:n 11 000 asuntoon jonottaa noin 6 000 hakijaa ja kuukausitasolla vapautuvia asuntoja on alle sata kappaletta.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ei sano mitään keskinäisistä vaihdoista. Keskinäinen asunnon vaihto ei ole lain edellyttämä peruspalvelu. Kaikki VAV:n sisäiset vaihdot on tehty normaalin asunnonhaun kautta, niin että vaihtaja hakee vapautuvia asuntoja. Näin varmistetaan, että vaihdot noudattavat valtion tukemien asuntojen asukasvalintaohjeita, eikä niistä seuraa myöhempiä ristiriitoja. VAV:n asukas täyttää jatkossakin VAV:n asuntohakemuksen, kun haluaa vaihtaa asuntoa.

Asuntojen vaihdosta voit lukea lisää klikkaamalla TÄSTÄ.