Erityisasuntojen vuokraeroista sovittiin

VAV Asunnot Oy on sopinut Husbackankuja 1:ssä asuvien asukkaidensa kanssa tilanteen, jossa asukkaiden vuokrat eivät olleet yhdenveroiset. Valtion ara-korkotuella rakennetussa talossa on 46 tavallista asuntoa ja 20 erityisasuntoa lievästi kehitysvammaisille. Taloa rakennettaessa ara-rahoituksen ehdot olivat erilaiset tavanomaisille vuokra-asunnoille ja erityisasunnoille, minkä vuoksi eri asuntotyyppien vuokrat määriteltiin eri tavalla. Tämä johti tilanteeseen, jossa erityisasuntojen vuokrat olivat merkittävästi korkeammat kuin tavanomaisissa asunnoissa.

Korkeammista vuokrista teki kantelun Johanna Lätti, jonka poika asuu Husbackankuja 1:ssä. Nyt asianosaisten erityisasuntojen vuokralaisten kanssa on sovittu epäreilun tilanteen korjaamisesta. Lätti kertookin olevansa tyytyväinen siihen, että asiassa on päästy sopuun ja vuokrataso on yhdenmukaistettu.

– Tärkeintä on lopputulos. Se, että kaikki ovat samalla viivalla ja samanarvoisia, hän sanoo.

Husbackankuja 1:n eritasoisten vuokrien todettiin olevan ristiriidassa yhdenvertaisuuslain kanssa. VAV ja Vantaan kaupunki käsittelivät asian ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

Asuntojen vuokrataso korjattiin kantelun myötä jo vuosi sitten. Maaliskuusta 2017 alkaen vuokrataso on ollut yhdenveroinen kaikille asukkaille. Myös ongelman taustalla olleet erilaisten asuntotyyppien lainoitusehdot on yhdenmukaistettu, joten vastaavaa tilannetta ei pääse enää syntymään Vantaalla.

– Haluamme aina kohdella kaikkia asukkaitamme tasaveroisesti, ja tämä oli tarkoituksena myös Husbackankuja 1:tä rakennettaessa, kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

– Valitettavasti lainoihin liittyvien ehtojen vuoksi kuitenkin päädyttiin tilanteeseen, jossa tietyt asukkaat olivat käytännössä eriarvoisessa asemassa. VAV ja Vantaan kaupunki pahoittelevat tapahtunutta.

Vantaan kaupungin asumisasioiden päällikkö Tomi Henrikssonin mielestä on hienoa, että asia on saatu sovittua hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.

– Vantaan kaupunki ja VAV ovat tyytyväisiä siihen, että yhteistyö asukkaiden kanssa tuotti tulosta ja ongelma on nyt korjattu, toteaa Henriksson.

– Meille on erittäin tärkeää toimia niin, että asukkaita ei kohdalla eriarvoisesti.

Myös Teija Ojankoski on tyytyväinen yhteistyöllä saavutettuun ratkaisuun:

– Asia on nyt kaikkien osapuolten osalta loppuun käsitelty.