HSY tiedottaa: Jäteastioiden tyhjennyksissä mahdollisia viivästyksiä

Jätekuljetuksissa ja -astioiden tyhjennyksissä voi olla viivästyksiä lähiaikoina lisääntyvien poissaolojen, kelin aiheuttamien haasteiden ja kalustorikkojen vuoksi. Toivomme, että asukkaat huomioivat jätelajittelussaan mahdolliset viivästykset.

Koronaepidemian pahentuessa HSY:n henkilöstön sairastumiset ja karanteenit saattavat äkillisesti vaikuttaa jätehuollon toimintakykyyn.

Myös keliolosuhteet ja kalustorikot aiheuttavat meille ajoittaisia haasteita. Tällöin jäteastioiden tyhjennyksiin voi tulla viivästyksiä tai muita aikataulumuutoksia joillain alueilla tai tiettyjen jätelajien kohdalla.  

Varsinkin lasi- ja metallijäteastioiden tyhjennysaikataulu on viime päivinä valitettavasti venynyt edellä mainituista syistä. 

HSY tiedottaa aikataulumuutoksista verkkosivuillaan uutisissa tai sosiaalisen median kanavissa mahdollisimman nopeasti.

Miten välttää jäteastioiden täyttyminen?

Jos oman kiinteistösi jäteastiat uhkaavat täyttyä yli laitojen, toivoisimme, että voisit säilyttää varsinkin muovipakkaus-, lasi-, metalli- ja kartonkijätteet kotonasi odottamassa, kunnes täydet jäteastiat on saatu tyhjennettyä.  

Poikkeusaikana jätteiden lajittelun tärkeys korostuu entisestään. Ensisijainen tavoite on tietysti aina pyrkiä ehkäisemään jätteen synty, jota voi toteuttaa muun muassa: 

  • kierrättämällä 
  • karsimalla turhia ostoksia 
  • lopettamalla kertakäyttötuotteiden käytön 

Kun jätettä kuitenkin vielä syntyy, on tärkeää, että se lajitellaan oikein. Näin säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä, kun eri jätelajien materiaalit saadaan kiertoon. Oikeaoppinen lajittelu ehkäisee myös sekajäteastioiden nopeaa täyttymistä. Varsinkin muovi- ja kartonkipakkaukset vievät paljon tilaa sekajäteastiassa. 

Lisätietoa hsy.fi